• Odbierz prezent
SFINKS POLSKA S.A.: Złożenie przez Sfinks Polska S.A. wniosku o zatwierdzenie układu w uproszczonym postępowaniu restrukturyzacyjnym (2021-02-26 17:39)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr10/2021
Data sporządzenia: 2021-02-26
Skrócona nazwa emitenta
SFINKS POLSKA S.A.
Temat
Złożenie przez Sfinks Polska S.A. wniosku o zatwierdzenie układu w uproszczonym postępowaniu restrukturyzacyjnym
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Sfinks Polska S.A. („Sfinks”, „Spółka”, „Emitent”) z siedzibą w Zalesiu Górnym, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 41/2020 dotyczącego otwarcia postępowania o zatwierdzenie układu w ramach uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego Sfinks oraz raportu bieżącego nr 5/2021, w którym Spółka poinformowała o przegłosowaniu przez Zgromadzenie Wierzycieli Sfinks przyjęcia układu, niniejszym informuje w dniu 26.02.2021 r. Spółka złożyła w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XVIII Wydział Gospodarczy („Sąd”) wniosek Sfinks o zatwierdzenie układu w ramach uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego („Wniosek”).

Emitent informuje jednocześnie, że pomimo braku uzyskania do chwili sporządzenia niniejszego raportu pożyczki od Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. oraz utrzymujących się ograniczeń w zakresie prowadzenia działalności restauracyjnej stacjonarnie (lockdown), Sfinks przedłożył do Wniosku, wykaz płatności, dokonanych przez Spółkę po dniu układowym tj. po 1 listopada 2020 r. dotyczący powstałych po tej dacie wymagalnych zobowiązań bezspornych, na okoliczność braku przesłanki negatywnej do zatwierdzenia układu wynikającej z art.165 ust. 1 Ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

SFINKS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
SFINKS POLSKA S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
05-540Zalesie Górne
(kod pocztowy)(miejscowość)
Młodych Wilcząt36
(ulica)(numer)
+48 22 702 71 01+48 22 702 71 32
(telefon)(fax)
biuro@sfinks.plwww.sfinks.pl
(e-mail)(www)
7251752913472247798
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-02-26Sylwester Cacek Prezes Zarządu
2021-02-26Dorota Cacek Wieprezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk