• Odbierz prezent
SFINKS POLSKA S.A.: Wydanie postanowienia o zatwierdzenie układu w uproszczonym postępowaniu restrukturyzacyjnym (2021-03-10 10:53)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr11/2021
Data sporządzenia: 2021-03-10
Skrócona nazwa emitenta
SFINKS POLSKA S.A.
Temat
Wydanie postanowienia o zatwierdzenie układu w uproszczonym postępowaniu restrukturyzacyjnym
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Sfinks Polska S.A. („Sfinks”, „Spółka”, „Emitent”) z siedzibą w Zalesiu Górnym, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 41/2020 dotyczącego otwarcia postępowania o zatwierdzenie układu w ramach uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego Sfinks oraz raportu bieżącego nr 10/2021 dotyczącego złożenia przez Sfinks w dniu 26 lutego 2021r. do właściwego sądu wniosku o zatwierdzenie układu informuje, że w dniu 10 marca 2021 r. otrzymał od nadzorcy układu informację o wydaniu przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XVIII Wydział Gospodarczy postanowienia z dnia 9 marca 2021 r. o zatwierdzeniu układu w ramach uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego Spółki. Postanowienie jest nieprawomocne. Spółka oczekuje obecnie na doręczenie ww. postanowienia.


MESSAGE (ENGLISH VERSION)

SFINKS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
SFINKS POLSKA S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
05-540Zalesie Górne
(kod pocztowy)(miejscowość)
Młodych Wilcząt36
(ulica)(numer)
+48 22 702 71 01+48 22 702 71 32
(telefon)(fax)
biuro@sfinks.plwww.sfinks.pl
(e-mail)(www)
7251752913472247798
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-10Sylwester Cacek Prezes Zarządu
2021-03-10Dorota Cacek Wiceprezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk