• Odbierz prezent
SFINKS POLSKA S.A.: Temat: Informacja nt. publikacji raportów rocznych za 2020 rok (2021-04-19 16:14)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr16/2021
Data sporządzenia: 2021-04-19
Skrócona nazwa emitenta
SFINKS POLSKA S.A.
Temat
Temat: Informacja nt. publikacji raportów rocznych za 2020 rok
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 3/2021 z 26 stycznia 2021 roku w sprawie terminu publikacji raportów okresowych Zarząd Spółki Sfinks Polska S.A. („Sfinks”, „Emitent”, „Spółka”) z siedzibą w Zalesiu Górnym informuje, że w związku z atakiem hakerskim na systemy informatyczne Emitenta jaki miał miejsce w ostatnich dwóch dniach na skutek zaszyfrowania danych w wyniku ww. ataku Spółka nie wyklucza ryzyka braku zakończenia procesu badania skonsolidowanego i jednostkowego raportu rocznego za 2020 rok w pierwotnie przyjętym terminie. Spółka podjęła niezbędne działania mające na celu odtworzenie i odzyskanie zaszyfrowanych danych. Intencją Emitenta pozostaje przygotowanie wszelkiej dokumentacji na potrzeby publikacji przez Sfinks ww. raportu terminowo.
Jednocześnie Emitent wyjaśnia, iż w jego ocenie, dokonanej na podstawie aktualnie posiadanych informacji, powyższy atak hakerski nie ma istotnego wpływu na bieżącą działalność operacyjną Sfinks oraz realizowane procesy biznesowe. O ewentualnych kolejnych aktualizacjach w tym obszarze Emitent będzie informował w trybie kolejnych komunikatów.


MESSAGE (ENGLISH VERSION)

SFINKS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
SFINKS POLSKA S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
05-540Zalesie Górne
(kod pocztowy)(miejscowość)
Młodych Wilcząt36
(ulica)(numer)
+48 22 702 71 01+48 22 702 71 32
(telefon)(fax)
biuro@sfinks.plwww.sfinks.pl
(e-mail)(www)
7251752913472247798
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-04-19Sylwester Cacek Prezes Zarządu
2021-04-19Dorota Cacek Wiceprezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk