• Odbierz prezent
SFINKS POLSKA S.A.: Informacja nt. utworzenia odpisów na utratę wartości aktywów (2021-02-25 17:24)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr8/2021
Data sporządzenia: 2021-02-25
Skrócona nazwa emitenta
SFINKS POLSKA S.A.
Temat
Informacja nt. utworzenia odpisów na utratę wartości aktywów
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Sfinks Polska S.A. („Sfinks”) z siedzibą w Zalesiu Górnym informuje, że w toku prac nad przygotowaniem skonsolidowanego raportu rocznego za rok obrotowy trwający od 01.01.2020r. do 31.12.2020 r. zakończył w dniu 25 lutego 2021 r. testy na utratę wartości wybranych aktywów Spółki, uwzględniające aktualne warunki otoczenia biznesowego, w tym wpływ epidemii COVID-19 na działalność Emitenta.

W ich wyniku Sfinks rozpoznał zwiększenie utraty wartości aktywów Spółki, łącznie o kwotę 4,8 mln zł. W związku z powyższym Sfinks dokona właściwych operacji księgowych w postaci odpisów aktualizujących wartość aktywów, co wpłynie na pogorszenie o tę kwotę wyniku brutto przed opodatkowaniem w sprawozdaniach finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej za rok obrotowy trwający od 01.01.2020 r. do 31.12.2020r.
Emitent zwraca uwagę, że w przyszłości większość odpisów może zostać odwrócona.

Zgodnie z przekazanymi raportem bieżącym nr 3/2020 informacjami, wyniki finansowe Sfinks za ww. okres zostaną opublikowane w dniu 30.04.2021 r.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

SFINKS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
SFINKS POLSKA S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
05-540Zalesie Górne
(kod pocztowy)(miejscowość)
Młodych Wilcząt36
(ulica)(numer)
+48 22 702 71 01+48 22 702 71 32
(telefon)(fax)
biuro@sfinks.plwww.sfinks.pl
(e-mail)(www)
7251752913472247798
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-02-25Sylwester Cacek Prezes Zarządu
2021-02-25Dorota CacekWiceprezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk