• Odbierz prezent
SFINKS POLSKA S.A.: Aktualizacja informacji nt.  uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego (2021-03-11 17:23)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr12/2021
Data sporządzenia:2021-03-11
Skrócona nazwa emitenta
SFINKS POLSKA S.A.
Temat
Aktualizacja informacji nt. uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Sfinks Polska S.A. („Sfinks”, „Spółka”, „Emitent”) z siedzibą w Zalesiu Górnym, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 7/2021 informuje, że w dniu 11 marca 2021 r. powziął informację o publikacji w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 47 pozycja 16953 z dnia 10 marca 2021 r. ogłoszenia, wymaganego przez prawo restrukturyzacyjne, dotyczącego wydania przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy („Sad”) postanowienia na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami covid-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 z dnia 19 czerwca 2020 r. (Dz. U. z 2020 r., poz. 1086), o uchyleniu skutków dokonania obwieszczenia w uproszczonym postepowaniu o zatwierdzenie układu Sfinks, o których mowa w art. 16 ust. 3 ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 z dnia 19 czerwca 2020 r. (Dz. U. z 2020 r., poz. 1086).
Powyższe nie wpływa na wydane przez Sąd postanowienie o zatwierdzeniu układu, o którym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 11/2021.
W załączeniu Emitent przekazuje pełną treść ww. ogłoszenia.
Załączniki
PlikOpis
Załącznik do rb 12 2021_.pdfOgłoszenei MSIG
MESSAGE (ENGLISH VERSION)

SFINKS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
SFINKS POLSKA S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
05-540Zalesie Górne
(kod pocztowy)(miejscowość)
Młodych Wilcząt36
(ulica)(numer)
+48 22 702 71 01+48 22 702 71 32
(telefon)(fax)
biuro@sfinks.plwww.sfinks.pl
(e-mail)(www)
7251752913472247798
(NIP)(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-11Sylwester Cacek Prezes Zarządu
2021-03-11Dorota Cacek Wiceprezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk