• Odbierz prezent
SFINKS POLSKA S.A.: Aktualizacja informacji dot. współpracy z firmą audytorską (2021-03-31 15:20)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr14/2021
Data sporządzenia: 2021-03-31
Skrócona nazwa emitenta
SFINKS POLSKA S.A.
Temat
Aktualizacja informacji dot. współpracy z firmą audytorską
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Spółki Sfinks Polska S.A. („Sfinks”, „Emitent”) z siedzibą w Zalesiu Górnym, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 13/2021 informuje o zawarciu w dniu 31 marca 2021 r. z Roedl Audit spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie („Firma Audytorska”) aneksu do Umowy o badanie i ocenę sprawozdania finansowego zawartej dnia 11.09.2020 r. („Aneks”).
Na jego podstawie doszło do wycofania przez Firmę Audytorską oświadczenia z dnia 18.03.2021 r. o rozwiązaniu Umowy oraz wyrażenia przez Emitenta zgody na powyższe. Emitent wyjaśnia, że intencją Sfinks oraz Firmy Audytorskiej jest kontynuowanie współpracy z zachowaniem wszelkich zasad wymaganych Kodeksem etyki IFAC, wobec czego doszło do zawarcia Aneksu. W wyniku podpisania Aneksu nie uległy zmianie istotne postanowienia Umowy, w tym w zakresie wysokości wynagrodzenia Firmy Audytorskiej.

W świetle powyższego umowa o badanie i ocenę sprawozdania finansowego z dnia 11.09.2020 r. pozostaje obowiązującą.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

SFINKS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
SFINKS POLSKA S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
5-540Zalesie Górne
(kod pocztowy)(miejscowość)
Młodych Wilcząt36
(ulica)(numer)
+48 22 702 71 01+48 22 702 71 32
(telefon)(fax)
biuro@sfinks.plwww.sfinks.pl
(e-mail)(www)
7251752913472247798
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-31Sylwester CacekPrezes Zarządu
2021-03-31Dorota CacekWiceprezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk