• Odbierz prezent
SEVENET S.A.: Wyznaczenie pierwszego dnia notowania akcji serii G i serii H na rynku New Connect po asymilacji tych akcji (2021-10-20 11:44)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr13/2021
Data sporządzenia: 2021-10-20
Skrócona nazwa emitenta
SEVENET S.A.
Temat
Wyznaczenie pierwszego dnia notowania akcji serii G i serii H na rynku New Connect po asymilacji tych akcji
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Spółki Sevenet S.A._Emitent_, z siedzibą w Gdańsku, przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu 20 października 2021 roku powziął następującą informację:

Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w dniu 19 października 2021 roku na podstawie uchwały nr 1055/2021 w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku New Connect akcji zwykłych na okaziciela serii G i serii H spółki SEVENET S.A.

Na podstawie § 7 ust. 1, 2 i 5 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu oraz § 2 ust. 1 Załącznika Nr 2 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanowił:
1) określić dzień 25 października 2021 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku New Connect następujących akcji zwykłych na okaziciela spółki SEVENET S.A., o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem „PLSVNET00076”:
a) 1.079.998 (jeden milion siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem) akcji serii G,
b) 83.333 (osiemdziesiąt trzy tysiące trzysta trzydzieści trzy) akcje serii H

- pod warunkiem dokonania w dniu 25 października 2021 r. asymilacji tych akcji z akcjami tej spółki notowanymi w alternatywnym systemie obrotu, oznaczonymi kodem „PLSVNET00019”;

2) notować akcje, o których mowa w pkt 1), w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą „SEVENET” i oznaczeniem „SEV”.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

SEVENET SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
SEVENET S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
80-299Gdańsk
(kod pocztowy)(miejscowość)
Galaktyczna30A
(ulica)(numer)
+48 (58) 340 04 00+48 (58) 340 04 01
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
583-22-02-053191368157
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-10-20Rafał ChomiczPrezes Zarządu
2021-10-20Joanna BarczykCzłonek Zarządu ds. Operacyjnych

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk