• Odbierz prezent
SESCOM S.A.: Zaniechanie rejestracji SES Hydrogen 1 Sp. z o.o. – spółki zależnej Emitenta (2022-05-26 15:46)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr19/2022
Data sporządzenia: 2022-05-26
Skrócona nazwa emitenta
SESCOM S.A.
Temat
Zaniechanie rejestracji SES Hydrogen 1 Sp. z o.o. – spółki zależnej Emitenta
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu ESPI nr 44/2021 z dnia 30.11.2021 r., Zarząd Sescom SA („Spółka”, „Emitent”) informuje, że otrzymał dzisiaj informację o zaniechaniu przez zarząd SES Hydrogen S.A. („SES Hydrogen”) – spółki zależnej Emitenta, działań związanych z rejestracją SES Hydrogen 1 spółki z ograniczoną odpowiedzialnością („SES Hydrogen 1”, „Spółka celowa”) w Krajowym Rejestrze Sądowym i tym samym rozwiązaniu tej Spółki celowej. Pierwotnym celem powołania spółki SES Hydrogen 1 było wydzielenie jednego z projektów w obszarze technologii wodorowej z SES Hydrogen S.A. do osobnego podmiotu. W skutek decyzji o kontynuacji całości działań operacyjnych segmentu technologii wodorowych w ramach jednego podmiotu, zarząd SES Hydrogen S.A. po powołaniu Spółki celowej w dniu 26.11.2021 r., nie dokonał ostatecznie wpisu tego podmiotu w rejestrze przedsiębiorców. Zgodnie z art. 169 § 1 Kodeksu spółek handlowych, umowa spółki uległa rozwiązaniu po upływie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy spółki. SES Hydrogen 1 od dnia zawiązania nie realizowała żadnych działań operacyjnych oraz operacji finansowych.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

SESCOM SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
SESCOM S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
80-244GDAŃSK
(kod pocztowy)(miejscowość)
GRUNWALDZKA82
(ulica)(numer)
+48 58 761 29 60+48 58 761 29 61
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
9571006288220679145
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2022-05-26Sławomir HalbrytPrezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk