• Odbierz prezent
SESCOM S.A.: Rekomendacja Zarządu Sescom S.A. w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2019/2020 (2021-02-15 20:12)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr3/2021
Data sporządzenia: 2021-02-15
Skrócona nazwa emitenta
SESCOM S.A.
Temat
Rekomendacja Zarządu Sescom S.A. w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2019/2020
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Sescom S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 15.02.2021 r. podjął uchwałę dotyczącą rekomendacji podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2019/2020 w kwocie 4.085.106,85 zł.

Działając zgodnie z Polityką dywidendy w spółce Sescom S.A., Zarząd Emitenta zarekomendował Walnemu Zgromadzeniu Spółki przeznaczenie części zysku netto Sescom S.A. w wysokości 819.674,00 zł na wypłatę dywidendy w kwocie 0,40 zł na 1 akcję.

Zarząd Emitenta uzasadnia swoją decyzję dobrą sytuacją finansową Spółki oraz wzrostem poziomu dostępnych środków pieniężnych. Jednocześnie Zarząd zapewnia, że wypłata rekomendowanej kwoty dywidendy nie spowoduje przesunięcia ani zaniechania zaplanowanych projektów inwestycyjnych.

Rekomendacja Zarządu Spółki zostanie zaopiniowana przez jej Radę Nadzorczą. Ostateczną decyzję w przedmiocie podziału zysku netto za rok obrotowy 2019/2020 podejmie Walne Zgromadzenie Sescom S.A.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

SESCOM SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
SESCOM S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
80-244GDAŃSK
(kod pocztowy)(miejscowość)
GRUNWALDZKA82
(ulica)(numer)
+48 58 761 29 60+48 58 761 29 61
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
9571006288220679145
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-02-15Sławomir HalbrytPrezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk