• Odbierz prezent
SESCOM S.A.: Powołanie Członków Rady Nadzorczej Sescom S.A. na nową kadencję (2021-04-02 16:57)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr14/2021
Data sporządzenia:2021-04-02
Skrócona nazwa emitenta
SESCOM S.A.
Temat
Powołanie Członków Rady Nadzorczej Sescom S.A. na nową kadencję
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
W związku z podjęciem przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sescom S.A. w dniu 30.03.2021 r. Uchwały nr 18 w sprawie wyboru Rady Nadzorczej, Zarząd Sescom S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”, „Emitent”) przekazuje życiorysy Członków Rady Nadzorczej, sporządzone na podstawie § 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z dnia 30.03.2021 r. powołało dotychczasowych Członków Rady Nadzorczej Spółki na nową, trzyletnią kadencję.

Powołani Członkowie Rady Nadzorczej Emitenta:

1. Krzysztof Pietkun – Członek Rady Nadzorczej,
2. Adam Protasiuk – Członek Rady Nadzorczej,
3. Tomasz Matczuk – Członek Rady Nadzorczej,
4. Dariusz Wieczorek – Członek Rady Nadzorczej,
5. Wojciech Szabunio – Członek Rady Nadzorczej.
Załączniki
PlikOpis
Życiorys Krzysztof Pietkun.pdf
Życiorys Adam Protasiuk.pdf
Życiorys Tomasz Matczuk.pdf
Życiorys Dariusz Wieczorek.pdf
Życiorys Wojciech Szabunio.pdf
MESSAGE (ENGLISH VERSION)

SESCOM SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
SESCOM S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
80-244GDAŃSK
(kod pocztowy)(miejscowość)
GRUNWALDZKA82
(ulica)(numer)
+48 58 761 29 60+48 58 761 29 61
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
9571006288220679145
(NIP)(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-04-02Sławomir HalbrytPrezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk