• Odbierz prezent
SESCOM S.A.: Podpisanie Aneksu nr 1 do Umowy inwestycyjnej między Emitentem i pozostałymi wspólnikami DT Sp. z o.o. (2021-03-15 19:36)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr8/2021
Data sporządzenia: 2021-03-15
Skrócona nazwa emitenta
SESCOM S.A.
Temat
Podpisanie Aneksu nr 1 do Umowy inwestycyjnej między Emitentem i pozostałymi wspólnikami DT Sp. z o.o.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI: nr 13/2019 z dnia 30.04.2019 r., Zarząd Sescom S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 15.03.2021 r. Emitent oraz pozostali wspólnicy spółki DT Sp. z o.o. („DT”) podpisali Aneks nr 1 do Umowy inwestycyjnej, zmieniający harmonogram transakcji nabycia pozostałych udziałów w DT przez Sescom S.A.

Strony zdecydowały o przesunięciu o 1 rok przedziałów czasowych dotyczących kolejnych transakcji sprzedaży udziałów w DT:

1. W terminie do 30.04.2022 r. każdy z dotychczasowych wspólników DT sprzeda na rzecz Emitenta 50% posiadanych udziałów. Cena udziałów zostanie ustalona na podstawie wartości EBITDA DT Sp. z o.o. przedstawionej w jej sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy kończący się 30.09.2021 x 3,5. Pierwotnym terminem rozliczenia była data 30.04.2021 r.

2. W terminie do 30.04.2024 r. każdy z dotychczasowych wspólników DT sprzeda na rzecz Emitenta wszystkie posiadane udziały w kapitale zakładowym DT Sp. z o.o. Cena udziałów zostanie ustalona na podstawie wartości EBITDA DT Sp. z o.o. przedstawionej w jej sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy kończący się 30.09.2023 x 3,5. Pierwotnym terminem rozliczenia była data 30.04.2023 r.

W przypadku niezrealizowania założeń finansowych, to jest wystąpienia ujemnych odchyleń w wysokości przekraczającej 25% od ustalonych poziomów przychodów i EBITDA DT Sp. z o.o. w poszczególnych latach obrotowych, strony ustalą cenę sprzedaży udziałów w drodze negocjacji.

Emitent posiada 510 udziałów w DT Sp. z o.o. uprawniających do 51% głosów na zgromadzeniu wspólników tej spółki. Po 245 udziałów uprawniających do 24,5% głosów na zgromadzeniu wspólników DT posiadają dwie osoby fizyczne, pełniące w tej spółce funkcje: prezesa oraz wiceprezesa zarządu.

DT prowadzi działalność w zakresie: sprzedaży, wynajmu oraz serwisu pojazdów magazynowych w ramach linii biznesowej Grupy Kapitałowej Emitenta: Logistics Processes Support.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

SESCOM SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
SESCOM S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
80-244GDAŃSK
(kod pocztowy)(miejscowość)
GRUNWALDZKA82
(ulica)(numer)
+48 58 761 29 60+48 58 761 29 61
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
9571006288220679145
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-15Sławomir HalbrytPrezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk