• Odbierz prezent
SESCOM S.A.: Informacje dotyczące miesięcznej sprzedaży oraz działalności operacyjnej Grupy Sescom (2021-02-26 17:42)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr4/2021
Data sporządzenia: 2021-02-26
Skrócona nazwa emitenta
SESCOM S.A.
Temat
Informacje dotyczące miesięcznej sprzedaży oraz działalności operacyjnej Grupy Sescom
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Sescom SA („Spółka”, „Emitent”) niniejszym przekazuje informacje dotyczące miesięcznej sprzedaży oraz działalności operacyjnej Grupy Sescom wraz z możliwym wpływem epidemii koronawirusa na Grupę Emitenta.

Według szacunkowych, niezaudytowanych danych, skonsolidowane przychody ze sprzedaży wygenerowane w styczniu 2021 r. wyniosły 7,3 mln zł, co oznacza spadek o ok. 43% r/r oraz spadek o ok. 39% m/m.

Kluczowe czynniki, które miały wpływ na wielkość sprzedaży Grupy Sescom w styczniu 2021 r.:
- utrzymanie dotychczasowych restrykcji handlowych w większości krajów Europy, tzw. lockdownów, w istotnych dla Grupy Emitenta krajach pod względem sprzedaży: Niemczech, Holandii, Austrii,
- ponowne zamknięcia galerii handlowych (poza sklepami z artykułami pierwszej potrzeby) w Polsce, w Czechach (od 27 grudnia) i na Słowacji (od 19 grudnia), które zostały utrzymane do końca stycznia.

Bieżąca sytuacja operacyjna w poszczególnych liniach biznesowych Grupy Sescom została przedstawiona poniżej.

Sescom Facility Management

Oddział Gdańsk realizujący usługi FM na terenie Polski, w ostatnich miesiącach doświadcza wyjątkowej zmienności panujących warunków rynkowych. Jedna z kluczowych obsługiwanych branż: sklepy sieciowe ulokowane w galeriach handlowych, po ponownym otwarciu 28 listopada, została zamknięta miesiąc później. W grudniu zespołom serwisowym FM udało się nadrobić zaległe prace harmonogramowe. W styczniu, w wyniku powrotu restrykcji, realizacja planowych przeglądów i zleceń serwisowych została ponownie zawieszona ograniczając aktywność specjalistów do interwencji awaryjnych w poszczególnych obiektach. Prace dla branż, które miały możliwość prowadzenia stacjonarnej działalności, były realizowane bez przeszkód.
W styczniu 2021 r. wolumen prac FM zrealizowanych poza Polską był mniejszy o 21% m/m oraz o 55% względem stycznia poprzedniego roku. Ograniczenie prac było wynikiem „twardego” lockdownu, który w styczniu obejmował już większość krajów Europy, w tym istotne dla sprzedaży usług Emitenta: Niemcy, Holandię, Czechy, Słowacje, Austrię i Belgię. Wiele placówek stacjonarnych w czasie ograniczeń w handlu tradycyjnym pełni rolę wsparcia sprzedaży internetowej. W tych miejscach zespoły serwisowe Sescom mogły zrealizować wszystkie prace zgodnie z planem. W krajach skandynawskich oraz bałkańskich warunki oraz natężenie realizacji prac nie zmieniły się w stosunku do listopada i grudnia zeszłego roku. W Europie Zachodniej, spadek liczby wykonanych prac względem poprzedniego miesiąca był widoczny w Czechach i Niemczech. Wzrost liczby wykonanych prac o ok. 49% odnotowano natomiast na Węgrzech, gdzie galerie pozostały otwarte i prace mogły być realizowane bez przeszkód.
Równolegle do prac związanych z realizacją bieżących zamówień prowadzone są działania mające na celu wzmacnianie pozycji rynkowej i poszerzanie rynku - prowadzone są kolejne pilotaże i rozmowy z nowymi klientami, a dotychczasowi usługobiorcy przedłużają umowy. Wśród istotniejszych zdarzeń należy wymienić:
- przedłużenie kontraktu na obsługę FM w 20 hipermarketach Auchan w Polsce,
- finalne negocjacje międzynarodowych kontraktów obsługi sieci odzieżowych.

Sescom IT Infrastructure

Dla Oddziału Wrocław realizującego prace w ramach linii IT Infrastructure, styczeń 2021 r. był pod względem zakończonych prac okresem lepszym od grudnia 2020 r. Wolumen zrealizowanych zleceń był wyższy o ok. 16% m/m. W styczniu zakończony został projekt instalacji kas samoobsługowych, tzw. self-checkout (SCO) dla ogólnopolskiej sieci drogerii. W grudniu oraz styczniu w 34 obiektach klienta zainstalowano i uruchomiono 62 kasy.

Sescom Energy

Od początku pandemii sytuacja linii biznesowej Sescom Energy jest stabilna - oferta rozwija się i zyskuje nowych klientów. Usługa zarządzania efektywnością energetyczną jest realizowana zdalnie. Na koniec stycznia 2021. r. pomiary oraz działania analityczne były prowadzone w 441 obiektach handlowych. W I kwartale 2021 r. usługa Energy efficiency zostanie wdrożona w kolejnych placówkach:
- w ramach umowy z Shell Polska, opomiarowanych zostanie kolejne 6 stacji paliw,
- w lutym rozpocznie się pilotaż w obiekcie klienta – ogólnopolskiej sieci kin,
- pod koniec I kwartału 2021 r. usługa Energy zostanie uruchomiona w obiektach sieci hipermarketów.

Sescom Store

Zespół realizujący zadania modernizacji obiektów handlowych w ramach linii Sescom Store dostosowuje się do obecnych warunków rynkowych. Spadek popytu na usługi fit-outów, otwarć i zamknięć, który był generowany w poprzednich latach m.in. przez butiki handlowe i sieci restauracyjne, został w znacznym stopniu zastąpiony zleceniami modernizacji w obiektach wielkopowierzchniowych oraz sklepach zlokalizowanych poza galeriami handlowymi. W styczniu, wśród zrealizowanych projektów z budżetem pow. 200 tys. zł wyróżnić można:
- realizację przebudowy obiektu we Frakfurcie, należącego do niemieckiej sieci kwiaciarni,
- dostosowanie powierzchni sklepowej do instalacji kas typu self-checkout w hipermarketach ogólnopolskiej sieci (projekt niezależny od realizowanych przez linię IT Infrastructure).
Na początku 2021 r. Emitent, w ramach linii Store, rozpoczął realizację kolejnego etapu dostosowywania obiektu pod instalacje kas SCO – w 13 kolejnych hipermarketach. W styczniu finalizowano również prace polegające na przebudowie stref kasowych i gastronomicznych w 7 obiektach polskiej sieci stacji paliw. Projekt dla stacji paliw powinien zakończyć się przed końcem lutego 2021 r.

Sescom Logistics Processes Support

Linia odpowiedzialna za realizację usług serwisu, wynajmu i sprzedaży pojazdów magazynowych zrealizowała w styczniu o 10% zleceń mniej, niż w grudniu 2020 r. oraz o 13% więcej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Wpływ pandemii na prace linii LPS nie jest znaczący, ponieważ głównymi odbiorcami usług serwisu wózków widłowych są klienci pracujący nieprzerwanie - tj. przemysł, logistyka oraz sklepy wielkopowierzchniowe. Te obszary gospodarki są w mniejszym stopniu podatne na restrykcje handlowe, w przeciwieństwie do sieci odzieżowych i HoReCa.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

SESCOM SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
SESCOM S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
80-244GDAŃSK
(kod pocztowy)(miejscowość)
GRUNWALDZKA82
(ulica)(numer)
+48 58 761 29 60+48 58 761 29 61
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
9571006288220679145
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-02-26Sławomir HalbrytPrezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk