• Odbierz prezent
SERINUS ENERGY PLC.: Prezentacja inwestorska (2021-03-23 08:00)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr8/2021
Data sporządzenia:2021-03-23
Skrócona nazwa emitenta
SERINUS ENERGY PLC.
Temat
Prezentacja inwestorska
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 7/2021, w którym wskazano na planowaną na dzień 26 marca 2021 r. publikację wstępnych wyników Spółki za rok 2020 oraz wobec wymogu art. 62 ust. 8 ustawy o ofercie publicznej [...], zważywszy, że akcje SERINUS ENERGY plc („Spółka”, „Serinus”) notowane są na rynku AIM w Wielkiej Brytanii, Kierownictwo Spółki zawiadamia, że poza Rzeczpospolitą Polską przekazywana jest informacja, że w dniu 30 marca 2021 r. o godzinie 16:30 brytyjskiego czasu letniego (BST).(17:30 czasu polskiego) pan Jeffrey Auld, Dyrektor Generalny Serinus, pan Andrew Fairclough, Dyrektor Finansowy Serinus, oraz pan Calvin Brackman, Wiceprezes Serinus ds. Strategii, przedstawią prezentację dotyczącą wyników Spółki za 2020 rok. Transmisja zostanie przeprowadzona na żywo za pośrednictwem platformy Investor Meet Company.

W spotkaniu mogą wziąć udział zarówno wszyscy obecni, jak i potencjalni akcjonariusze Serinus. Pytania można przesyłać wcześniej przed spotkaniem za pośrednictwem odpowiedniej funkcji platformy Investor Meet Company do godziny 9.00 czasu BST (10:00 czasu polskiego) w dniu poprzedzającym prezentację, a także zadawać w dowolnym momencie w jej trakcie.

Inwestorzy mogą zarejestrować się na platformie bezpłatnie oraz wyrazić chęć wzięcia udziału w spotkaniu z przedstawicielami SERINUS ENERGY PLC pod adresem:

https://www.investormeetcompany.com/serinus-energy-plc/register-investor

Spotkanie prowadzone będzie w języku angielskim.

Załącznik do niniejszego raportu bieżącego stanowi treść oryginalnego komunikatu prasowego sporządzonego w języku angielskim, przekazywanego do publicznej wiadomości przez Spółkę w Wielkiej Brytanii oraz zamieszczanego na stronie internetowej Spółki pod adresem www.serinusenergy.com
Załączniki
PlikOpis
8 2021_załącznik - attachment.pdf
MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Current Report No.8/2021
Date: 2021-03-23
Issuer’s trading name: SERINUS ENERGY plc

Title: Investor Presentation

Legal basis: Other regulations

Content:
With reference to WSE current report No. 7/2021 informing about release of preliminary results for 2020 scheduled for 26 March 2021 and in view of the requirement of Article 62.8 of the Act of 29 July 2005 on Public Offering […], considering that the shares of SERINUS ENERGY plc (“Serinus” or the “Company”) are listed on AIM in the UK, the Management of the Company announces that it has provided outside the Republic of Poland information that Jeffrey Auld CEO, Andrew Fairclough CFO and Calvin Brackman Vice President of External Relations and Strategy will provide a live presentation via the Investor Meet Company platform on 30 March 2021 at 4:30pm BST relating to the full year results.

The presentation is open to all existing and potential shareholders. Questions can be submitted in advance via your Investor Meet Company dashboard up until 9am the day before the meeting or at any time during the live presentation.

Investors can register with Investor Meet Company for free and add to meet SERINUS ENERGY PLC via:

https://www.investormeetcompany.com/serinus-energy-plc/register-investor

The presentation will be held in English only.

The attachment to this current report contains text of the original press release in English, which has been filed by the Company in the UK and will also be available on Company’s website: www.serinusenergy.com

SERINUS ENERGY PLC.
(pełna nazwa emitenta)
SERINUS ENERGY PLC.Paliwowy (pal)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
JE1 1FWThe Le Gallais Building, St. Helier, Jersey
(kod pocztowy)(miejscowość)
54 Bath Street, Fairway Trust Limited2nd Floor
(ulica)(numer)
+1 (403) 264-8877+1 (403) 264-8861
(telefon)(fax)
info@serinusenergy.comwww.serinusenergy.com
(e-mail)(www)
---
(NIP)(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-23Jeffrey AuldPrezes i Dyrektor Generalny (CEO)Jeffrey Auld

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk