• Odbierz prezent
SELENA FM S.A.: Zmiany w składzie Zarządu Selena FM S.A. (2021-02-16 16:30)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr4/2021
Data sporządzenia: 2021-02-16
Skrócona nazwa emitenta
SELENA FM S.A.
Temat
Zmiany w składzie Zarządu Selena FM S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Spółki Selena FM S.A. (dalej: „Spółka”) informuje, że na posiedzeniu w dniu dzisiejszym Rada Nadzorcza Spółki podjęła Uchwałę, na podstawie której z dniem 1 marca 2021 roku powołała na funkcję Prezesa Zarządu Pana Jacka Michalaka, dotychczasowego Członka Zarządu ds. Finansowych (CFO)

Życiorys zawodowy Prezesa Zarządu:
W latach 1992-1995 pracował dla Huhtamaki, Leaf Poland jako Dyrektor Finansowy, w latach 1995-1998 dla PepsiCo, Wedel S.A. pełniąc funkcję Kontrolera Finansowego.
W latach 1998-1999 pracował dla Pepsico, Frito Lay, Londyn jako Kierownik Planowania na region Europa, Bliski Wschód i Afryka, a w latach 1999-2000 w Pepsico Frito Lay jako Kontroler Regionalny Europy Wschodniej.
Następnie pełnił funkcję Dyrektora Finansowego i członka Zarządu w firmie Carlsberg Poland (Okocim S.A.), Carlsberg UK z siedzibą w Northampton oraz Carlsberg Shared Service Center, Poznań w której pełnił również funkcję Dyrektora Naczelnego.
W latach 2011 - 2012 pracował dla Petrolot sp. z o.o. pełniąc funkcję Dyrektora Finansowego.
Od 2012 r. do 2019 roku był członkiem Zarządu Spółki ZT „Kruszwica” S.A. i pełnił w niej funkcję Dyrektora Finansowego.
Pan Jacek Michalak jest absolwentem wydziału Ekonomiczno - Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego, kierunku Finanse i Bankowość. W czasie kariery zawodowej odbywał szkolenia i kursy w znanych europejskich uczelniach biznesowych m.in. INSEAD, IMD, ESADE. W roku 2002 ukończył INSEAD International Management Program i uzyskał
status „INSEAD alumni”. W dniu 24 czerwca 2019 Rada Nadzorcza Spółki z dniem 1 lipca 2019 roku powołała do Zarządu Spółki pana Jacka Michalaka i powierzyła mu funkcję Członka Zarządu ds. Finansowych (CFO).

Pan Jacek Michlak złożył wobec Spółki oświadczenie, z którego wynika, że nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności Spółki oraz nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej ani jako członek organu spółki kapitałowej, nie uczestniczy także w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Ponadto powołany Członek Zarządu nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

Obecnie, do dnia 28 lutego 2021 r. skład Zarządu Spółki liczy 5 osób i przedstawia się następująco:
Krzysztof Domarecki – Prezes Zarządu,
Christian Dölle – Wiceprezes Zarządu ds. Marketingu,
Sławomir Majchrowski - Wiceprezes Zarządu ds. Handlowych,
Jacek Michalak – Członek Zarządu ds. Finansowych,
Marek Tomanek – Członek Zarządu ds. Operacyjnych.

Od dnia 1 marca 2021 r. Zarząd Spółki będzie liczył 4 osoby i jego skład będzie przedstawiał się następująco:
Jacek Michalak – Prezes Zarządu,
Christian Dölle – Wiceprezes Zarządu ds. Marketingu,
Sławomir Majchrowski - Wiceprezes Zarządu ds. Handlowych,
Marek Tomanek – Członek Zarządu ds. Operacyjnych.

Informacje dotyczące osób wchodzących w skład Zarządu Spółki są także udostępnione na stronie internetowej www.selena.com w zakładce ‘relacje inwestorskie’.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

SELENA FM SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
SELENA FM S.A.Chemiczny (che)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
53-611Wrocław
(kod pocztowy)(miejscowość)
Strzegomska2-4
(ulica)(numer)
071 78 38 210071 78 38 291
(telefon)(fax)
selenafm@selena.comwww.selena.com
(e-mail)(www)
884-00-30-013890226440
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-02-16Sławomir MajchrowskiWiceprezes Zarządu ds. Handlowych
2021-02-16Marek TomanekCzłonek Zarządu ds. Operacyjnych

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk