• Odbierz prezent
SELENA FM S.A.: Rezygnacja Członka Zarządu Selena FM S.A. (2021-04-19 14:56)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr6/2021
Data sporządzenia: 2021-04-19
Skrócona nazwa emitenta
SELENA FM S.A.
Temat
Rezygnacja Członka Zarządu Selena FM S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Na podstawie Art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych – informacje bieżące i okresowe, Zarząd Spółki Selena FM S.A. (dalej „Spółka”) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu dzisiejszym Pan Marek Tomanek złożył rezygnację z członkostwa w Zarządzie Spółki oraz z pełnienia w niej funkcji Członka Zarządu ds. Operacyjnych (COO) ze skutkiem na dzień 30 kwietnia 2021 r.
Pan Marek Tomanek nie podał przyczyn złożenia rezygnacji.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

SELENA FM SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
SELENA FM S.A.Chemiczny (che)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
53-611Wrocław
(kod pocztowy)(miejscowość)
Strzegomska2-4
(ulica)(numer)
071 78 38 210071 78 38 291
(telefon)(fax)
selenafm@selena.comwww.selena.com
(e-mail)(www)
884-00-30-013890226440
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-04-19Jacek MichalakPrezes Zarządu
2021-04-19Sławomir MajchrowskiWiceprezes Zarządu ds. Handlowych

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk