• Odbierz prezent
SELENA FM S.A.: Rezygnacja Członka Zarządu (Prezesa) Selena FM S.A. (2021-02-16 16:27)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr3/2021
Data sporządzenia: 2021-02-16
Skrócona nazwa emitenta
SELENA FM S.A.
Temat
Rezygnacja Członka Zarządu (Prezesa) Selena FM S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Na podstawie Art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych – informacje bieżące i okresowe, Zarząd Spółki Selena FM S.A. (dalej „Spółka”) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu dzisiejszym Pan Krzysztof Domarecki złożył rezygnację z członkostwa w Zarządzie Spółki oraz z pełnienia w niej funkcji Prezesa Zarządu ze skutkiem na dzień 1 marca 2021 r.
Pan Krzysztof Domarecki nie podał przyczyn złożenia rezygnacji.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

SELENA FM SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
SELENA FM S.A.Chemiczny (che)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
53-611Wrocław
(kod pocztowy)(miejscowość)
Strzegomska2-4
(ulica)(numer)
071 78 38 210071 78 38 291
(telefon)(fax)
selenafm@selena.comwww.selena.com
(e-mail)(www)
884-00-30-013890226440
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-02-16Sławomir MajchrowskiWiceprezes Zarządu ds. Handlowych
2021-02-16Marek TomanekCzłonek Zarządu ds. Operacyjnych

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk