• Odbierz prezent
SELENA FM S.A.: raport finansowy (2021-09-23 16:45)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr24/2021
Data sporządzenia: 2021-09-23
Skrócona nazwa emitenta
SELENA FM S.A.
Temat
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Spółki Selena FM S.A. (dalej: „Spółka”) informuje, że na posiedzeniu w dniu dzisiejszym Rada Nadzorcza Spółki podjęła Uchwałę, na podstawie której z dniem 1 października 2021 roku powołała do Zarządu Spółki Pana Andrzeja Zygadło i powierzyła mu funkcję Członka Zarządu ds. Personalnych (CHRO).

Powołanie do Zarządu następuje na okres wspólnej trzyletniej kadencji z pozostałymi członkami Zarządu, która rozpoczęła się z dniem 27 maja 2021 r.

Życiorys zawodowy powołanego Członka Zarządu:

Andrzej Zygadło jest absolwentem Wydziału Prawa na Uniwersytecie Wrocławskim, który ukończył w 1996 r. Posiada ponad dwudziestoletnie doświadczenie w zarządzaniu zasobami ludzkimi. Podczas swojej kariery zawodowej brał udział w specjalistycznych szkoleniach dla wyższej kadry menadżerskiej, między innymi w firmach Goodyear i PPG.

Na początku swojej kariery zawodowej pracował na stanowiskach specjalistycznych i menadżerskich w takich firmach jak Wrozamet, Cussons, GE, Gillette, CeDo. Zajmował się zagadnieniami zarządzania zasobami ludzkimi w jednostkach produkcyjnych, handlowych, rozwojowych oraz usługowych.

W latach 2008 – 2011 pracował w firmie Goodyear, gdzie objął stanowisko dyrektora personalnego w regionalnej centrali firmy w Pradze i odpowiadał za region Europy Południowo-Wschodniej, a następnie za region Polski i Ukrainy.

W latach 2012 – 2018 pracował w firmie PPG, będącej globalnym liderem w produkcji farb i lakierów. Pełnił funkcję dyrektora personalnego, odpowiadającego za budowanie kultury organizacyjnej oraz wprowadzanie standardów w zarządzaniu zasobami ludzkimi i rozwoju pracowników we wszystkich operacjach PPG na terenie Polski. Następnie objął stanowisko regionalnego dyrektora personalnego na region Europy Centralnej oraz Bliskiego Wschodu. Odpowiadał za zasoby ludzkie w takich krajach jak: Polska, Czechy, Słowacja, Węgry, Rumunia, Rosja, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Arabia Saudyjska oraz Turcja. Był odpowiedzialny za wprowadzanie kultury organizacyjnej firmy i rozwój pracowników. Brał czynny udział w procesach integracyjnych nowo przejmowanych firm. Współtworzył i rozwijał globalne centra usług wspólnych w Polsce i w Czechach, specjalizujących się w obsłudze klienta, zakupach, IT, księgowości oraz HR. Kierował projektami mapowania i podnoszenia kompetencji zespołów sprzedażowych.

W 2019 roku dołączył do Selena FM S.A. na stanowisku Globalnego Dyrektora HR, gdzie zbudował globalny zespół HR, aby realizować strategiczne cele firmy Selena poprzez budowanie przewagi konkurencyjnej w zasobach ludzkich, ze szczególnym uwzględnieniem pozyskiwania talentów, budowania zaangażowania oraz rozwoju pracowników.

Pan Andrzej Zygadło złożył wobec Spółki oświadczenie, z którego wynika, że nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności Spółki oraz nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej ani jako członek organu spółki kapitałowej, nie uczestniczy także w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Ponadto powołany Członek Zarządu nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

Obecnie, do dnia 30 września 2021 r. skład Zarządu Spółki liczy 4 osoby i przedstawia się następująco:

• Jacek Michalak – Prezes Zarządu,
• Christian Dölle – Wiceprezes Zarządu ds. Marketingu,
• Sławomir Majchrowski - Wiceprezes Zarządu ds. Handlowych,
• Roman Dziuba – Członek Zarządu ds. Operacyjnych,,

Od dnia 1 października 2021 r. Zarząd Spółki będzie liczył 5 osób i jego skład przedstawiał się będzie następująco:

• Jacek Michalak – Prezes Zarządu,
• Christian Dölle – Wiceprezes Zarządu ds. Marketingu,
• Sławomir Majchrowski - Wiceprezes Zarządu ds. Handlowych,
• Roman Dziuba – Członek Zarządu ds. Operacyjnych,
• Andrzej Zygadło - Członek Zarządu ds. Personalnych

Informacje dotyczące osób wchodzących w skład Zarządu Spółki są także udostępnione na stronie internetowej www.selena.com w zakładce ‘relacje inwestorskie’.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

SELENA FM SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
SELENA FM S.A.Chemiczny (che)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
53-611Wrocław
(kod pocztowy)(miejscowość)
Strzegomska2-4
(ulica)(numer)
071 78 38 210071 78 38 291
(telefon)(fax)
selenafm@selena.comwww.selena.com
(e-mail)(www)
884-00-30-013890226440
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-09-23Jacek MichalakPrezes Zarządu
2021-09-23Sławomir MajchrowskiWiceprezes Zarządu ds. Handlowych

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk