• Odbierz prezent
SCOPE FLUIDICS S.A.: Informacja dotycząca dalszych działań w ramach projektu PCR|ONE oraz projektu BacterOMIC (2021-09-24 19:13)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr30/2021
Data sporządzenia:2021-09-24
Skrócona nazwa emitenta
SCOPE FLUIDICS S.A.
Temat
Informacja dotycząca dalszych działań w ramach projektu PCR|ONE oraz projektu BacterOMIC
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Scope Fluidics S.A. (“Spółka”, Emitent”) informuje, że w dniu 24 września 2021 r. Zarząd Spółki podjął uchwałę w sprawie dalszych działań w ramach projektu PCR|ONE oraz projektu BacterOMIC.

PCR|ONE
Najważniejszym celem operacyjnym grupy Scope Fluidics w odniesieniu do systemu PCR|ONE jest sprzedaż udziałów w Curiosity Diagnostics sp. z o.o. („Curiosity Diagnostics”) tj. spółki celowej rozwijającej system PCR|ONE. W ramach realizacji tego celu Zarząd Spółki przyjął plan działań obliczonych na kontynuację budowania wartości systemu PCR|ONE. Działania objęte planem zostaną podjęte lub będą prowadzone w rocznym horyzoncie czasowym. Działania zmierzające do zbudowania pozycji rynkowej systemu PCR|ONE oraz dalsze zwiększanie jego wartości są zbieżne z podejściem potencjalnych nabywców Curiosity Diagnostics w procesie M&A. Plan obejmuje między innymi działania przygotowujące operacyjnie Curiosity Diagnostics do samodzielnego wprowadzenia systemu PCR|ONE do obrotu. Przygotowania te nie opóźniają procesu M&A i jednocześnie wzmacniają pozycję Scope Fluidics w rozmowach z potencjalnymi nabywcami.
Aktualnie Spółka prowadzi rozmowy z wybranymi globalnymi podmiotami operującymi na rynku diagnostyki medycznej. Rozmowy te dotyczą funkcjonalności systemu PCR|ONE, technologii wykorzystanej w systemie, planów rozwoju portfolio testów PCR|ONE, planów rozwoju sprzedaży systemów PCR|ONE, sieci dostawców komponentów, możliwości produkcyjne oraz skalowalności i kosztów produkcji. Rozmowy z potencjalnymi partnerami potwierdzają zasadność działań zmierzających do skalowania produkcji oraz przygotowanie planu rozwoju paneli PCR|ONE.

BacterOMIC
Głównym celem w projekcie BacterOMIC jest komercjalizacja systemu w drodze sprzedaży wszystkich udziałów spółki Bacteromic sp. z o.o. („Bacteromic”). Bacteromic to spółka celowa w 100% zależna od Emitenta, która realizuje projekt BacterOMIC. Aktualnie działania w projekcie BacterOMIC skoncentrowane są na uzyskaniu certyfikacji CE-IVD. Bazując na przebiegu procesu komercjalizacji systemu PCR|ONE, Zarząd Spółki uznał, że również w odniesieniu do systemu BacterOMIC zasadne będzie przeprowadzenie działań sprzyjających zwiększeniu jego atrakcyjności biznesowej.
W związku z powyższym, Zarząd Spółki przyjął plan działań, które zostaną podjęte lub będą prowadzone w rocznym horyzoncie czasowym. Głównym celem tych działań, tak jak w przypadku systemu PCR|ONE, jest zbudowanie pozycji rynkowej i rozpoznawalności systemu BacterOMIC oraz wstępne przygotowanie spółki Bacteromic do skalowania produkcji.
Zarząd zamierza także podjąć działania mające na celu rozpoczęcie rozmów dotyczących komercjalizacji projektu BacterOMIC.

Finansowanie
Finasowanie działań w ramach projektów będzie dostosowywane do czasu trwania danego projektu oraz jego potrzeb, przy czym zarówno czas jak i potrzeby będą wynikały z przebiegu procesu komercjalizacji projektów. Założeniem Zarządu jest, aby środki na przeprowadzenie przedmiotowych działań pochodziły z realizacji w odpowiednim zakresie umowy finansowania zawartej we wrześniu 2020 r. z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym („EBI”), grantów (już pozyskanych oraz przyszłych) oraz posiadanych środków własnych. Zarząd będzie na bieżąco analizował możliwość optymalnego sposobu finansowania przyjętego planu działań i nie wyklucza także innych źródeł pozyskania finansowania.
Zarząd będzie podejmował dalsze działania, aby zapewnić Spółce możliwość skorzystania ze wszystkich transz finansowania od EBI. Jednocześnie Spółka zamierza skorzystać z pierwszej transzy finansowania w czwartym kwartale 2021 r. oraz bierze pod uwagę skorzystanie z drugiej transzy w pierwszej połowie 2022 r.

Opis poszczególnych działań w ramach projektów stanowi załącznik do niniejszego raportu.
Załączniki
PlikOpis
SCP_RB_30_2021_Opis poszczególnych działań w ramach projektów .pdfOpis poszczególnych działań w ramach projektów
MESSAGE (ENGLISH VERSION)

SCOPE FLUIDICS SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
SCOPE FLUIDICS S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
01-796Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Duchnicka3/16
(ulica)(numer)
+48 (22) 343 30 72
(telefon)(fax)
www.scopefluidics.com
(e-mail)(www)
5272645989142754170
(NIP)(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk