• Odbierz prezent
SBK: Zmiany w składzie Zarządu Krakowskiego Banku Spółdzielczego - aktualizacja raportu nr 7/2021 z dnia 26.02.2021 r. (2021-03-18 09:22)

Spis załączników:

Zarząd Krakowskiego Banku Spółdzielczego informuje, że w dniu 17.03.2021 r. Rada Nadzorcza Krakowskiego Banku Spółdzielczego podjęła uchwałę zmieniającą uchwałę
z dnia 25.02.2021 r. o powołaniu Pana Piotra Kubatego na Wiceprezesa Zarządu Krakowskiego Banku Spółdzielczego. Na mocy powyższej uchwały Pan Piotr Kubaty zostanie powołany na stanowisko Wiceprezesa Zarządu z dniem 16.06.2021 r. zamiast z dniem 16.09.2021 r. jak podano w raporcie z dnia 26.02.2021 r.

Podstawa prawna:
Załącznik nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst" §5 ust 1 pkt 9.
Data
Imię i Nazwisko
Stanowisko
Podpis
2021-03-18 09:22:05Dariusz Marcjasz p.o. Prezesa Zarządu
2021-03-18 09:22:05Irena WiktorWiceprezes Zarządu

EBI

EBI - Komunikaty ze spółek 

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk