• Odbierz prezent
SBK: Informacja  o  przekazaniu  do  publicznej  wiadomości  przez Krakowski  Bank  Spółdzielczy wstępnych nieaudytowanych danych finansowych Banku za 2020 rok. (2021-04-02 15:54)
fot. freepik.com
Zarząd Krakowskiego Banku Spółdzielczego informuje, że podjął decyzję o przekazaniu do wiadomości publicznej wstępnych niezaudytowanych danych finansowych Banku
za 2020 rok.
Wybrane niezaudytowane dane finansowe publikowane według stanu na koniec 2020 roku obejmują następujące pozycje: bilans, rachunek zysków i strat oraz wybrane wskaźniki finansowe i stanowią załącznik do niniejszego raportu bieżącego.
Prezentowane nieaudytowane dane finansowe będą jeszcze przedmiotem badania przez firmę audytorską i mogą ulec zmianie.

Podstawa prawna:
Podstawa prawna: Art. 17 ust 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE - informacje poufne

Data
Imię i Nazwisko
Stanowisko
Podpis
2021-04-02 15:54:57Dariusz Marcjaszp.o. Prezesa Zarządu
2021-04-02 15:54:57Artur MikołajczykWiceprezes Zarządu

EBI

EBI - Komunikaty ze spółek 

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk