• Odbierz prezent
SBE: Podpisanie umowy na pełnienie funkcji Autoryzowanego Doradcy (2021-04-15 19:35)

Spis załączników:

Zarząd SoftBlue S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej: Spółka) informuje, iż w dniu 14 kwietnia 2021 roku zawarł z Prosper Capital Dom Maklerski S.A. umowę świadczenia usług Autoryzowanego Doradcy na potrzeby ubiegania się o wprowadzenie akcji serii E oraz F Spółki do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect, to jest od dnia złożenia wniosku o wprowadzenie tych akcji do obrotu do dnia pierwszego ich notowania.
Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 9 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Data
Imię i Nazwisko
Stanowisko
Podpis
2021-04-15 19:35:20Michał KierulPrezes Zarządu

EBI

EBI - Komunikaty ze spółek 

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk