• Odbierz prezent
SBE: Korekta raportu okresowego za I kwartał 2023 roku (2023-06-01 14:49)
fot. freepik.com
Zarząd Softblue S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, w nawiązaniu do raportu EBI nr 5/2023 z dnia 15 maja 2023 r., w załączeniu przekazuje korektę raportu okresowego za I kwartał 2023 r. (okres od 01.01.2023 do 31.03.2023 r.)

Korekta wynika z audytu sprawozdania finansowego za 2022 r. dokonanego przez biegłego rewidenta, w wyniku czego zmianie uległa prezentacja danych finansowych za I kwartał 2023 roku (bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych i zestawienie zmian w kapitale) oraz treść opisu danych finansowych.

Dokonane zmiany zostały zaznaczone w raporcie kolorem czerwonym. Pozostałe dane nie uległy zmianie.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"
Data
Imię i Nazwisko
Stanowisko
Podpis
2023-06-01 14:49:50Michał KierulPrezes Zarządu

EBI

EBI - Komunikaty ze spółek 

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk