• Odbierz prezent
SATIS GROUP SA: Rozpoczęcie negocjacji w sprawie nabycia przez Emitenta większościowego pakietu spółki z branży biotechnologicznej oraz podpisanie umowy o zachowaniu poufności w związku z planowanym przeprowadzeniem procesu due - diligence (2021-03-25 21:
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr8/2021
Data sporządzenia: 2021-03-25
Skrócona nazwa emitenta
SATIS GROUP SA
Temat
Rozpoczęcie negocjacji w sprawie nabycia przez Emitenta większościowego pakietu spółki z branży biotechnologicznej oraz podpisanie umowy o zachowaniu poufności w związku z planowanym przeprowadzeniem procesu due - diligence
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd spółki pod firmą Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”) informuje o rozpoczęciu, w dniu 25 marca 2021 r., ze spółką z branży biotechnologicznej („Partner”), procesu negocjacji w sprawie nabycia przez Emitenta większościowego pakietu udziałów Partnera.

Z uwagi na powyższe, w toku negocjacji strony postanowił o przeprowadzeniu procesu due – diligence Partnera. W tym celu, w dniu 25 marca 2021 r., Spółka zawarła z Partnerem, umowę o zachowaniu poufności („Umowa o Zachowaniu Poufności”), w oparciu o którą strony zobowiązały się zachować w poufności wszelkie informacje poufne nabyte podczas procesu due – diligence. Zakres informacji, które mają charakter poufny dla stron został szczegółowo zdefiniowały w Umowie o Zachowaniu Poufności. Zobowiązanie do zachowania poufności przewidziane w Umowie o Zachowaniu Poufności wiąże strony przez okres dwóch lat.

Zarząd Spółki informuje jednocześnie, że o efektach prowadzonych rozmów oraz poczynionych ustaleń dotyczących nabycia przez Emitenta większościowego pakietu spółki z branży biotechnologicznej Emitent będzie informował w kolejnych raportach bieżących.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

SATIS GROUP S.A.
(pełna nazwa emitenta)
SATIS GROUP SAUsługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-803Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Bekasów74
(ulica)(numer)
+48 22 380 47 48+48 22 380 47 38
(telefon)(fax)
ir@ialbatros.comwww.ialbatros.com
(e-mail)(www)
583-26-22-565191845930
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-25Andrzej WronaPrezes ZarząduAndrzej Wrona

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk