• Odbierz prezent
Santander Bank Polska ze wstępnymi wynikami za IV kwartał 2020 r.

3 lutego Santander Bank Polska przedstawił wstępne wyniki kwartalne. Bank odnotował spadek wyniku odsetkowego i zysku netto, wyższy okazał się natomiast wynik prowizyjny.

 

3 lutego przed sesją na GPW Santander Bank Polska podał wstępne wyniki za IV kwartał 2020 r. Wynik odsetkowy wyniósł 1,41 mld zł wobec 1,65 mld zł w analogicznym okresie poprzedniego roku, co stanowi spadek o 14% rdr. Był on zgodny z szacunkami analityków. Wynik z tytułu prowizji natomiast był wyższy o 5% niż przed rokiem i wyniósł 569,3 mln zł w porównaniu do 541,7 mln zł rok wcześniej. Okazał się on o 2% wyższy od oczekiwań analityków na poziomie 559,3 mln zł. W IV kwartale bank wypracował zysk netto w wysokości 117,19 mln zł wobec 574,4 mln zł przed rokiem. Zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł 81,5 mln zł w porównaniu do 507 mln zł rok wcześniej. Okazał się on niższy od szacunków analityków, którzy spodziewali się zysku na poziomie 148,6 mln zł.

W IV kwartale odpisy z tytułu utraty wartości kredytów wyniosły 456,7 mln zł i były zgodne z oczekiwaniami rynku. Były one wyższe o 73% niż przed rokiem.

W całym 2020 r. wynik odsetkowy wyniósł 5,89 mld zł wobec 6,58 mld zł w roku poprzednim. Wynik prowizyjny wyniósł 2,15 mld zł w porównaniu do 2,13 mld zł rok wcześniej. W całym roku bank wypracował zysk netto w wysokości 1,24 mld zł wobec 2,44 mld zł przed rokiem. Zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej wyniósł 1,04 mld zł w porównaniu do 2,14 mld zł w poprzednim roku, co stanowi spadek o 51,5%.

Bank poinformował, że na obniżenie wyników miało wpływ zwiększenie rezerwy na roszczenia sporne, w tym kredyty walutowe do poziomu 322 mln zł, dodatkowy odpis związany z pandemią w wysokości 121 mln zł oraz rezerwa na restrukturyzację zatrudnienia w wysokości 154 mln zł.

W pierwszej połowie środowej sesji na GPW kurs akcji Santander Bank Polska jest notowany na minusie o 1,37%.


Tatiana Pasich

Absolwentka psychologii oraz finansów i rachunkowości, inwestor indywidualny.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk