• Odbierz prezent
Santander Bank Polska z wynikami za II kwartał 2020 r. Zysk netto wyższy niż się spodziewano

29 lipca Santander Bank Polska opublikował wyniki finansowe za I półrocze. Wyniki w II kwartale były niższe niż przed rokiem, jednak zysk netto przewyższył oczekiwania analityków.

 

29 lipca przed sesją na GPW Santander Bank Polska opublikował wyniki finansowe za I półrocze 2020 r.

W II kwartale wynik odsetkowy banku wyniósł 1,46 mld zł wobec 1,62 mld zł w analogicznym okresie ubiegłego roku, co stanowi spadek o 10% rok do roku. Okazał się nieco niższy od oczekiwań analityków na poziomie 1,49 mld zł.

Wynik z opłat i prowizji wyniósł 491,8 mln zł wobec 522 mln zł przed rokiem, co stanowi spadek o 6% rdr. Był on o 2,9% niższy od szacunków analityków, którzy spodziewali się 507 mln zł

W II kwartale zysk netto wyniósł 304,9 mln zł wobec 596,5 mln zł rok wcześniej, co stanowi spadek o 49% rok do roku. Osiągnięty zysk netto okazał się wyższy o 3,4% od oczekiwań analityków na poziomie 295 mln zł.

W tym okresie odpisy z tytułu utraty wartości kredytów wyniosły 480,9 mln zł. Okazały się one o 6% niższe od prognoz analityków na poziomie 512 mln zł.

Koszty banku wyniosły 813,7 mln zł i okazały się znacząco niższe (o 15,3%) niż szacunki analityków. Spodziewali się oni kosztów na poziomie 960 mln zł. Koszty w tym kwartale były też niższe o 16% niż przed rokiem. Przyczynił się do tego przede wszystkim spadek o 18% rdr kosztów pracowniczych do poziomu 667 mln zł. W I połowie 2020 r. spadek zatrudnienia w Grupie Santander Bank Polska wyniósł 3,2% rdr, co było konsekwencją zwolnień grupowych w Santander Consumer Bank.

Bank utworzył rezerwy na ryzyko prawne związane z kredytami w walutach obcych. Rezerwa ta w Santander Bank Polska wynosi 190 mln zł, a w Santander Consumer Bank 66,2 mln zł.

W całym I półroczu bank udzielił kredytów gotówkowych o wartości 3,3 mld zł (spadek o 15,8% rdr) oraz kredytów hipotecznych o wartości 2,7 mld zł (spadek o 11,9% rdr).

W pierwszej godzinie sesji na GPW kurs akcji Santander Bank Polska jest notowany na minusie o 0,69%.

Czytaj także: Santander Bank Polska z wynikami finansowymi za I kwartał 2020 r. Zysk netto niższy od szacunków analityków

28 kwietnia Santander Bank Polska opublikował wyniki finansowe za I kwartał 2020 r. Na wyniki banku wpłynęła sytuacja związana z pandemią koronawirusa.   28 kwietnia przed sesją na GPW Santander Bank Polska opublikował raport finansowy za I kwartał 2020 r. Wynik z tytułu odsetek wyniósł 1,64 mld z.. Czytaj
Santander Bank Polska z wynikami finansowymi za I kwartał 2020 r. Zysk netto niższy od szacunków analityków
 


Tatiana Pasich

Absolwentka psychologii oraz finansów i rachunkowości, inwestor indywidualny.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk