• Odbierz prezent
Santander Bank Polska strategicznym partnerem akcji „Zielona Wstążka #DlaPlanety” w 2020 roku

5 czerwca świętujemy Światowy Dzień Środowiska. Właśnie wtedy rozpocznie się też trzecia edycja akcji „Zielona Wstążka #Dla Planety”, która potrwa do końca roku. Inicjatorem kampanii jest Centrum UNEP/GRID-Warszawa, realizujące w Polsce misję Programu ONZ ds. Środowiska. Santander Bank Polska kolejny raz został partnerem strategicznym kampanii.

Badania wskazują, że poziom wiedzy na temat ekologii jest w Polsce nadal niski - zaledwie 10% respondentów ocenia swój stan wiedzy w tym zakresie jako bardzo dobry. Pozytywne jest to, że równocześnie chcemy wiedzieć więcej o inicjatywach, które możemy podejmować, żeby chronić środowisko.[1] Aby prowadzić realne działania na rzecz Ziemi, potrzebna jest między innymi wiedza na temat istniejących problemów. Głównym celem kampanii „Zielona Wstążka Dla Planety” jest właśnie edukacja i podnoszenie świadomości w zakresie najważniejszych wyzwań środowiskowych.

- Kampania jest wyjątkową okazją do wspólnej dyskusji i refleksji, której często brakuje w debacie publicznej. Cieszymy się, że jesteśmy członkiem tej inicjatywy. Dzięki niej możemy realizować wspólny cel jakim jest edukacja. To szczególnie ważne właśnie dziś. W świecie, w którym tempo zmian klimatycznych znacznie przyspiesza, a ich skutki odczuwamy już nie z pokolenia na pokolenie, ale na przestrzeni życia jednostki – mówi Michał Gajewski, CEO Santander Bank Polska.

„Ratujmy Naturę, Ratujmy siebie”

Hasłem tegorocznych, globalnych obchodów Światowego Dnia Środowiska jest przypomnienie, że rok 2020 należy do natury: „Time For Nature”. Myślą przewodnią, która w tym roku będzie spinać Światowy Dzień Środowiska i całoroczną kampanię #DlaPlanety, jest wezwanie „Ratujmy Naturę. Ratujmy siebie” a tematem przewodnim, różnorodność biologiczna. Inicjatorzy akcji podkreślają, że bioróżnorodność planety jest niezwykle ważna. Jej zakłócenie, może spowodować znacznie poważniejsze problemy niż zniknięcie z Ziemi jednego gatunku roślin czy zwierząt. Zachwianie ekosystemów może mieć cały szereg niepożądanych skutków. Należą do nich m.in.: osłabienie zdolności naturalnego pochłaniania gazów cieplarnianych przez lasy i torfowiska, a nawet rosnące ryzyko rozprzestrzeniania się już nam znanych – i pojawiania się zupełnie nowych – chorób odzwierzęcych, które, jak pokazuje obecna sytuacja epidemiologiczna, mogą nawet wywoływać światowe kryzysy. Około 60% chorób zakaźnych u człowieka ma swe źródło właśnie w świecie zwierząt, a zbyt duża ingerencja w ich środowisko może mieć jeszcze bardziej negatywne skutki.

Podejmij EKOpostanowienie

Głównym działaniem, promowanym w kampanii „Zielona Wstążka”, jest podejmowanie EKOpostanowień. To proste wyzwania, które mogą w znaczący sposób wpłynąć na polepszenie stanu środowiska naturalnego w Polsce. Wśród nich na przykład hodowanie na balkonie roślin przyjaznych owadom zapylającym, wybieranie produktów ekologicznych podczas codziennych zakupów, czy zaproponowanie utworzenia osiedlowego kompostownika. Lista EKOpostamowień jest dostępna na stronie https://www.dlaplanety.pl/. Razem z Santander Bank Polska do podejmowania ekopostanowień zachęca w tym roku ambasador banku, aktor Marcin Dorociński. Film z nagraniem można zobaczyć na facebooku Santander Bank Polska: https://www.facebook.com/santanderbankpolska/

- Zachęcamy do przyłączania się do akcji i wspólnego realizowania, nawet drobnych, EKOpostanowień, dzięki, którym przyczynimy się do poprawy jakości naszego życia. W Santander Bank Polska, od lat prowadzimy i rozwijamy liczne projekty zapobiegające pogłębianiu kryzysu klimatycznego. Głównym filarem tych działań są inicjatywy dotyczące ochrony środowiska. Od początku 2019 roku nasz bank z jeszcze większą mocą angażuje się we wdrażanie zielonych rozwiązań nie tylko w otoczeniu zewnętrznym, ale także wewnątrz organizacji – dodaje Michał Gajewski.

Od stycznia 2020 r. Santander Bank Polska kupuje wyłącznie zieloną energię elektryczną. Zobowiązał się również do niefinansowania nowych bloków energetycznych bazujących na węglu oraz nowych kopalni węgla z nimi związanych, a do 2030 roku planowana jest całkowita redukcja ekspozycji banku wobec producentów węgla. Ponadto we wrześniu 2019 roku udzielił pierwszego w Polsce finansowania ESG-linked (Environmental, Social and Governance), opartego na ocenie zaangażowania kredytobiorcy w obszarze zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego biznesu. Co więcej, bank intensywnie angażuje się w transformację polskiego sektora energetycznego i przyczynia się do zwiększenia udziału energii z odnawialnych źródeł.

- Sukcesywnie zwiększamy naszą rolę w procesie uporządkowanego przejścia na gospodarkę nisko- emisyjną, dlatego wspieramy klientów i towarzyszymy im w procesie transformacji energetycznej, finansując te projekty, które znacząco obniżają negatywny wpływ na środowisko i społeczeństwo, a wycofując się z finansowania tych, które je niszczą – podkreśla CEO Santander Bank Polska.

Również spółki banku nieustannie rozwijają swoją „zieloną” ofertę. Wartość sfinansowanych w tym zakresie aktywów przez Santander Leasing w całym minionym roku wyniosła 150 mln pln netto.

Bank stara się przy tym wspierać środowisko także poprzez zmniejszenie zużycia papieru i zachęca do tego samego swoich klientów. Rezygnacja z korespondencji papierowej zmniejsza wytwarzanie dwutlenku węgla aż siedmiokrotnie – mail generuje tylko 4 gramy CO2, podczas gdy list papierowy aż 29 gramów CO2. Dlatego Santander Bank Polska prowadzi regularną kampanię zwiększającą świadomość klientów dotyczącą tego jak być bardziej eko korzystając z bankowości elektronicznej czy elektronicznych form kontaktu z bankiem. Jednocześnie do wszystkich drukowanych materiałów reklamowych, bank wykorzystuje papier pochodzący w 100% z recyklingu.


Wiadomości prasowe

Wiadomości prasowe, dostarczane m.in. ze spółek giełdowych, Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych, Startup'ów oraz mikro przedsiębiorstw

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk