• Odbierz prezent
SANTANDER BANK POLSKA SA: Zamiar nieubiegania się Wiceprezesa Zarządu o wybór na nową kadencję (2021-03-18 10:47)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr9/2021
Data sporządzenia: 2021-03-18
Skrócona nazwa emitenta
SANTANDER BANK POLSKA SA
Temat
Zamiar nieubiegania się Wiceprezesa Zarządu o wybór na nową kadencję
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Santander Bank Polska S.A. („Bank”) przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu 18 marca 2021 r. Pan Michael McCarthy – Wiceprezes Zarządu poinformował Bank o podjęciu decyzji o nieubieganiu się o wybór na nową kadencję rozpoczynającą się w dniu 23 marca 2021 r.
Po upływie obecnej kadencji Zarządu, pan Michael McCarthy, przez najbliższe miesiące, będzie pełnił funkcję doradcy Prezesa Zarządu Banku.

Podstawa Prawna:
§ 5 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.


MESSAGE (ENGLISH VERSION)


2021-03-18

Current report no.: 9/2021

Re. The intention of Management Board Vice-President not to apply to be appointed for the new term of office

Santander Bank Polska S.A. (“the Bank”) hereby informs that on 18 March 2021 it received notification from Mr. Michael McCarthy, the Management Board Vice-President, concerning his decision about not to apply to be appointed for the new term of office started from 23 March 2021. After the current term of office of the Management Board expires, Mr Michael McCarthy will serve as an advisor to the Bank's CEO for the next few months.

Legal basis:

§ 5 item 4 of the Finance Minister's Ordinance of 29 March 2018 on current and periodic reports published by the issuers of securities and the rules of equal treatment of the information required by the laws of non-member states.


SANTANDER BANK POLSKA SA
(pełna nazwa emitenta)
SANTANDER BANK POLSKA SA
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-854Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
al. Jana Pawła II17
(ulica)(numer)
71 370 11 77
(telefon)(fax)
www.santander.pl
(e-mail)(www)
896-000-56-73930041341
(NIP)(REGON)PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

2021-03-18Elżbieta Kaleta-Jagiełło
Dyrektor

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk