• Odbierz prezent
SANTANDER BANK POLSKA SA: Wcześniejszy wykup bankowych papierów wartościowych serii 1/2021 (2022-11-22 14:55)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr21/2022
Data sporządzenia: 2022-11-22
Skrócona nazwa emitenta
SANTANDER BANK POLSKA SA
Temat
Wcześniejszy wykup bankowych papierów wartościowych serii 1/2021
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Santander Bank Polska S.A. („Bank”) informuje o podjęciu w dniu 22 listopada 2022 r. przez Bank decyzji o realizacji opcji wcześniejszego wykupu bankowych papierów wartościowych serii 1/2021 ISIN: PLBZ00000317 („BPW”) zgodnie z Warunkami Emisji BPW. Wcześniejszy wykup nastąpi w Dniu Płatności Odsetek 22 grudnia 2022 r. („Dzień Wykupu”) i obejmie wszystkie wyemitowane BPW, tj. 1 500 sztuk według ich wartości nominalnej o łącznej kwocie 750.000.000 PLN. W Dniu Wykupu Bank zapłaci Posiadaczom BPW kwotę równą sumie wartości nominalnej BPW oraz kwoty odsetek naliczonych od dnia rozpoczęcia Okresu Odsetkowego (włącznie) do dnia wcześniejszego wykupu BPW (bez tego dnia) („Kwota Wykupu”). Kwotę Wykupu otrzymają Posiadacze BPW, którzy posiadali BPW w dniu ustalenia prawa do odsetek, tj. 14 grudnia 2022 r. Wcześniejszy wykup BPW zostanie przeprowadzony za pośrednictwem i zgodnie z regulacjami KDPW.

Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.


MESSAGE (ENGLISH VERSION)


22-11-2022

Current report no 21/2022

Re.: Early redemption of certificates of deposit series 1/2021

The Management Board of Santander Bank Polska S.A. (“Bank”) reports that on 22 November 2022 the Bank made a decision to exercise an option of early redemption of certificates of deposit series 1/2021 ISIN: PLBZ00000317 (“CDs”) in accordance with the CD Issue Terms and Conditions. The early redemption will take place on the Interest Payment Date falling on 22 December 2022 (“Redemption Date”) and will cover all the CDs issued, i.e. 1,500 CDs at their nominal value, for the total amount of PLN 750,000,000. On the Redemption Date, the Bank will pay the CD Holders an amount equal to the sum of the nominal value of the CD and the amount of interest accrued from the start date of the Interest Period (inclusive) to the Redemption Date (exclusive) (“Redemption Amount”). The Redemption Amount will be paid to the CD Holders who will hold the CDs on the date of determining the right to the interest, i.e. 14 December 2022. The CDs will be redeemed through and in accordance with the regulations of the Central Securities Depository of Poland (KDPW).

Legal basis:

Article 17 (1) of the MAR – inside information


SANTANDER BANK POLSKA SA
(pełna nazwa emitenta)
SANTANDER BANK POLSKA SA
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-854Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
al. Jana Pawła II17
(ulica)(numer)
606 696 096
(telefon)(fax)
www.santander.pl
(e-mail)(www)
896-000-56-73930041341
(NIP)(REGON)PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

2022-11-22Anna Kapicadyrektor
ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk