• Odbierz prezent
SANTANDER BANK POLSKA SA: Utworzenie rezerw na ryzyko prawne związane z portfelem walutowych kredytów hipotecznych w Grupie Santander Bank Polska S.A. (2021-03-30 15:41)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr16/2021
Data sporządzenia: 2021-03-30
Skrócona nazwa emitenta
SANTANDER BANK POLSKA SA
Temat
Utworzenie rezerw na ryzyko prawne związane z portfelem walutowych kredytów hipotecznych w Grupie Santander Bank Polska S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Santander Bank Polska S.A. ("Bank") informuje, że w związku z decyzjami podjętymi w dniu 30 marca 2021 r. przez Bank oraz Santander Consumer Bank S.A. (“SCB") będącą spółką zależną Banku, wpływ rezerw na ryzyko prawne związane z portfelem walutowych kredytów hipotecznych na skonsolidowany wynik przed opodatkowaniem I kwartału 2021 r. wynosi 194,6 MLN PLN, w tym Bank 155,2 MLN PLN oraz SCB 39,4 MLN PLN.

Dodatkowe informacje szczegółowe dotyczące wymienionych rezerw ujawnione zostaną w raporcie kwartalnym za pierwszy kwartał 2021.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR


MESSAGE (ENGLISH VERSION)


30-03-2021

Current report no. 16/2021

Re: Raising provisions for legal risk attached to the FX mortgage loans portfolio in Santander Bank Polska Group

The Management Board of Santander Bank Polska S.A. ("Bank") hereby informs that in connection with the decisions made on 30 March 2021 by the Bank and Santander Consumer Bank S.A ("SCB"), a subsidiary of the Bank, the impact of provisions for the legal risk attached to the FX mortgage loans portfolio on the consolidated pre-tax profit for Q1 2021 will be PLN 194.6m, of which PLN 155.2m for the Bank and PLN 39.4m for SCB.

Additional detailed information on the said provisions will be disclosed in the financial report for 1Q 2021.

Legal basis:

Article 17(1) of the Market Abuse Regulation


SANTANDER BANK POLSKA SA
(pełna nazwa emitenta)
SANTANDER BANK POLSKA SA
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-854Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
al. Jana Pawła II17
(ulica)(numer)
71 370 11 77
(telefon)(fax)
www.santander.pl
(e-mail)(www)
896-000-56-73930041341
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-30Elżbieta Kaleta-Jagiełło
dyrektor

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk