• Odbierz prezent
SANTANDER BANK POLSKA SA: Rezygnacja Przewodniczącego Rady Nadzorczej (2021-02-22 20:07)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr4/2021
Data sporządzenia: 2021-02-22
Skrócona nazwa emitenta
SANTANDER BANK POLSKA SA
Temat
Rezygnacja Przewodniczącego Rady Nadzorczej
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Santander Bank Polska S.A. ("Bank") informuje, że w dniu 22 lutego 2021 r. Pan Gerry Byrne złożył rezygnację z członkostwa w Radzie Nadzorczej Banku ze skutkiem na chwilę przyjęcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały zatwierdzającej Raport Rady Nadzorczej Santander Bank Polska S.A. z działalności w 2020 r. Powodem rezygnacji jest podjęcie przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej decyzji o przejściu na emeryturę po ponad 50 latach pracy zawodowej, w tym ponad 20 latach pracy w Banku Zachodnim WBK, a następnie w Santander Bank Polska.

Podstawa prawna:
§ 5 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.


MESSAGE (ENGLISH VERSION)


22-02-2021

Current report no.: 4/2021

Re. Supervisory Board’s Chairman resignation

The Management Board of Santander Bank Polska S.A. ("the Bank") informs that on 22 February 2021 the Bank received the resignation letter from the Chairman of the Supervisory Board – Mr. Gerry Byrne involving resignation from his membership in the Supervisory Board of the Bank. The resignation is effective as of the moment when the Annual General Meeting adopts a resolution approving the Report of the Supervisory Board of Santander Bank Polska S.A. on its activities in 2020. It is related to Chairman’s decision to retire, after over 50 years of professional career including 20 years in his role at Bank Zachodni WBK and then Santander Bank Polska.

Legal basis:

§ 5 item 4 of the Finance Minister's Regulation of 29th March 2018 on current and periodic reports published by the issuers of securities and the rules of equal treatment of the information required by the laws of non-member states


SANTANDER BANK POLSKA SA
(pełna nazwa emitenta)
SANTANDER BANK POLSKA SA
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-854Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
al. Jana Pawła II17
(ulica)(numer)
71 370 11 77
(telefon)(fax)
www.santander.pl
(e-mail)(www)
896-000-56-73930041341
(NIP)(REGON)PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

2021-02-22Elżbieta Kaleta-Jagiełłodyrektor
ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk