• Odbierz prezent
SANTANDER BANK POLSKA SA: raport finansowy (2021-02-23 07:05)

FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport roczny SRR 2020


(rok)

(zgodnie z § 60 ust. 2 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)dlabanków
(rodzaj emitenta – w przypadku wyboru opcji „dla innych emitentów”)
za rok obrotowy 2020 obejmujący okresoddozawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR zatwierdzonych w UE

w walucie
data przekazania:SANTANDER BANK POLSKA SA(pełna nazwa emitenta)SANTANDER BANK POLSKA SA

(skrócona nazwa emitenta)
(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)00-854
Warszawa(kod pocztowy)
(miejscowość)al. Jana Pawła II
17(ulica)
(numer)71 370 11 77

(telefon)

(fax)

www.santander.pl(e-mail)

(www)896-000-56-73
930041341(NIP)

(REGON)259400LGXW3K0GDAG361
0000008723

(LEI)


(KRS)PricewaterhouseCoopers Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialanością Audyt sp. k

(firma audytorska)


WYBRANE DANE FINANSOWE

w tys. EUR

2020
2020

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU


Skorygowany raportem bieżącym nr

z dnia
o treści:
PlikOpis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
Wybrane dane.xhtmlWybrane dane finansowe
ESEF_SantanderBankPolska.zipSkonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej Santander Bank Polska SA za 2020
ESEF_SantanderBankPolska.zip.xadesPodpisy wszystkich Członków Zarządu oraz podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg
ESEF 3 POL Spr. Zarz. 2020 POL.xhtmlSprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Santander Bank Polska SA za rok 2020
ESEF 3 POL Spr. Zarz. 2020 POL.xhtml.xadesPodpisy Członków Zarządu
Uchwała RN nr 5 - 2021.02.22 (presenting Financial Statements to AGM and SB statements) zał. 1.xhtmlOświadczernie Rady Nadzorczej -zał 1
Uchwała RN nr 5 - 2021.02.22 (presenting Financial Statements to AGM and SB statements) zał. 1.xhtml.xadesPodpis Przewodniczącego Rady Nadzorczej zał 1
Uchwała RN nr 5 - 2021.02.22 (presenting Financial Statements to AGM and SB statements) zał. 2.xhtmlOświadczenie Rady Nadzorczej zał 2
Uchwała RN nr 5 - 2021.02.22 (presenting Financial Statements to AGM and SB statements) zał. 2.xhtml.xadesPodpis Przewodniczącego Rady Nadzorczej zał 2
List Prezesa Zarządu_skonsolidowany.xhtmlList Prezesa Zarządu
List Prezesa Zarządu_skonsolidowany.xhtml.xadesPodpis Prezesa Zarządu
SBP skonsolidowane sprawozdanie z badania 2020 FINAL (1).xhtmlSprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego
SBP skonsolidowane sprawozdanie z badania 2020 FINAL (1).xhtml.sigPodpis niezależnego biegłego rewidenta

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk