• Odbierz prezent
SANTANDER BANK POLSKA SA: raport finansowy (2021-02-23 07:03)
FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport roczny RR 2020
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dlabanków
(rodzaj emitenta – w przypadku wyboru opcji „dla innych emitentów”)
za rok obrotowy 2020 obejmujący okres od2020-01-01do2020-12-31
zawierający sprawozdanie finansowe według MSR
w walucie
data przekazania: 2021-02-23
SANTANDER BANK POLSKA SA
(pełna nazwa emitenta)
SANTANDER BANK POLSKA SA
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
00-854Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
al. Jana Pawła II17
(ulica)(numer)
71 370 11 77
(telefon)(fax)
www.santander.pl
(e-mail)(www)
896-000-56-73930041341
(NIP)(REGON)
259400LGXW3K0GDAG3610000008723
(LEI) (KRS)
PricewaterhouseCoopers Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Audyt sp. k
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWE

w tys. EUR

2020
2020

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU


Skorygowany raportem bieżącym nr

z dnia
o treści:
PlikOpis


ZAWARTOŚĆ RAPORTU


Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy

PlikOpis

Wybrane Dane.xhtml
Wybrane dane finansowe


SAB R 2020 - pol.xhtml
Sprawozdanie finansowe Santander Bank Polska S.A. za 2020 rok


SAB R 2020 - pol.xhtml.xades
Podpisy wszystkich Członków Zarządu oraz podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg


Uchwała RN nr 5 - 2021.02.22 (presenting Financial Statements to AGM and SB statements) zał. 1.xhtml
Oświadczenia Rady Nadzorczej zał.1


Uchwała RN nr 5 - 2021.02.22 (presenting Financial Statements to AGM and SB statements) zał. 1.xhtml.xades
Podpis Przewodniczącego Rady Nadzorczej zał.1


Uchwała RN nr 5 - 2021.02.22 (presenting Financial Statements to AGM and SB statements) zał. 2.xhtml
Oświadczenia Rady Nadzorczej zał.2


Uchwała RN nr 5 - 2021.02.22 (presenting Financial Statements to AGM and SB statements) zał. 2.xhtml.xades
Podpis Przewodniczącego Rady Nadzorczej zał.2


List Prezesa Zarządu_jednostkowy.xhtmlList Prezesa Zarządu

List Prezesa Zarządu_jednostkowy.xhtml.xades
Podpis Prezesa Zarządu


SBP jednostkowe sprawozdanie z badania 2020 FINAL (1).xhtml
Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego


SBP jednostkowe sprawozdanie z badania 2020 FINAL (1).xhtml.sig
Podpis niezależnego biegłego rewidenta


ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk