• Odbierz prezent
SANTANDER BANK POLSKA SA: Nowa kadencja Zarządu Santander Bank Polska S.A. – korekta (2021-03-22 22:01)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr11/2021
Data sporządzenia: 2021-03-22
Skrócona nazwa emitenta
SANTANDER BANK POLSKA SA
Temat
Nowa kadencja Zarządu Santander Bank Polska S.A. – korekta
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Santander Bank Polska S.A. („Bank”) informuje, że w raporcie bieżącym nr 11/2021 z dnia 22 marca 2021 r., na skutek oczywistej omyłki pisarskiej przy nazwisku Pana Arkadiusza Przybyła została błędnie wskazana jego funkcja w Zarządzie Banku nowej kadencji, tj. zamiast „Członek Zarządu”, powinno być „Wiceprezes Zarządu”.

Podstawa Prawna:
§ 15 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.


MESSAGE (ENGLISH VERSION)


22-03-2021

Current report: 11/2021

Re. New term of office of the Management Board of Santander Bank Polska S.A. – correction

Santander Bank Polska S.A. (“the Bank”) hereby informs that in the current report no. 11/2021 of 22 March 2021, as a result of an obvious clerical error, the incorrect function of Mr. Arkadiusz Przybył was indicated for the new term of office of the Management Board – instead of “Member of the Management Board”, should be “Vice-President of the Management Board”.

Legal basis:

§15(2) of the Finance Minister's Ordinance of 29 March 2018 on current and periodic reports published by the issuers of securities and the rules of equal treatment of the information required by the laws of non-member states.


SANTANDER BANK POLSKA SA
(pełna nazwa emitenta)
SANTANDER BANK POLSKA SA
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-854Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
al. Jana Pawła II17
(ulica)(numer)
71 370 11 77
(telefon)(fax)
www.santander.pl
(e-mail)(www)
896-000-56-73930041341
(NIP)(REGON)PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

2021-03-22Piotr Bodył-Szymaladyrektor
ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk