• Odbierz prezent
SANTANDER BANK POLSKA SA: Nowa kadencja Zarządu Santander Bank Polska S.A. (2021-03-22 15:40)
fot. freepik.com

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO


Raport bieżący nr11/2021Data sporządzenia:

Skrócona nazwa emitenta

SANTANDER BANK POLSKA SA
Temat


Nowa kadencja Zarządu Santander Bank Polska S.A.

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresoweTreść raportu:

Santander Bank Polska S.A. („Bank”) informuje, że w dniu 22 marca 2021 r. Rada Nadzorcza Banku powołała na nową kadencję Zarząd Banku w następującym składzie:
- Michał Gajewski - Prezes Zarządu,
- Andrzej Burliga - Wiceprezes Zarządu
- Patryk Nowakowski - Członek Zarządu,
- Carlos Polaino Izquierdo - Członek Zarządu,
- Juan de Porras Aguirre - Wiceprezes Zarządu,
- Arkadiusz Przybył - Członek Zarządu,
- Maciej Reluga - Członek Zarządu,
- Dorota Strojkowska - Członek Zarządu.

Michał Gajewski jest radcą prawnym, absolwentem Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Northwestern University w Chicago oraz London Business School.
- Od 1992 roku związany z sektorem bankowym. Między 1992 a 2008 rokiem Michał Gajewski pracował w Grupie Kapitałowej WBK S.A., a następnie BZ WBK S.A., zajmując szereg funkcji, począwszy od pracy w oddziale banku poprzez funkcje zarządcze średniego i wyższego szczebla, aż do pozycji Członka Zarządu Banku Zachodniego WBK S.A., odpowiedzialnego za obszar Bankowości Detalicznej.
- W latach 2008-2011 pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu w Banku BGŻ S.A., gdzie był odpowiedzialny za obszar Biznesu Detalicznego, Bankowość dla Małych Firm, SME oraz Corporate.
- W 2012 roku rozpoczął pracę w Banku Millenium S.A., gdzie w latach 2012-2015 był Dyrektorem Makroregionalnym w Pionie Bankowości Detalicznej, następnie w roku 2015 został powołany na funkcję Członka Zarządu kierującego Pionem Bankowości Detalicznej.
- W 2016 roku Michał Gajewski został powołany na stanowisko Prezesa Zarządu Banku Zachodniego WBK S.A. (obecnie Santander Bank Polska S.A.).

Michał Gajewski nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Banku i nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, a także spełnia wymagania przewidziane w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe.


Andrzej Burliga jest absolwentem Wydziału Matematyki Teoretycznej Uniwersytetu Wrocławskiego. Ukończył szkolenia w zakresie zarządzania oraz zarządzania ryzykiem, między innymi INSEAD International Executives Development Programme, BZ WBK Development Programme for Executives, LMC Consulting – Lilley Moncrieff Taylor. Jest członkiem stowarzyszenia PRMIA Professional Risk Managers International Association.
- Andrzej Burliga jest związany z Santander Bank Polska S.A. od 1995 roku. Początkowo pracował w Departamencie Skarbu, gdzie w ciągu kilku lat awansował z dealera na funkcję chief dealera, a następnie dyrektora Departamentu Skarbu.
- W latach 2001-2006 kierował Departamentem Zarządzania Ryzykiem.
W 2007 roku Andrzej Burliga otrzymał nominację na Członka Zarządu Banku Zachodniego WBK S.A., a w 2017 roku został powołany na stanowisko Wiceprezesa Zarządu, kierującego Pionem Zarządzania Ryzykiem, odpowiedzialnym za bieżące zarządzanie najważniejszymi ryzykami w Grupie Banku Zachodniego WBK S.A. (obecnie Santander Bank Polska S.A.), w tym ryzykiem kredytowym i operacyjnym.
Andrzej Burliga nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Banku i nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, a także spełnia wymagania przewidziane w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe.


Patryk Nowakowski – jest absolwentem Wydziału Ekonomii (kierunek Informatyka i Ekonometria) na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.
Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie rozwoju i zarządzania systemami IT oraz zarządzania strategicznymi projektami w sektorze finansowym.
Patryk Nowakowski od czerwca 2019 roku kieruje pionem Transformacji Cyfrowej.
- Przed objęciem stanowiska Członka Zarządu, w latach 2016-2019 pełnił funkcję Chief Information Officer. Równolegle w latach 2017-2018 zarządzał projektem akwizycji wydzielonej części przedsiębiorstwa Deutsche Bank Polska S.A., w którym z sukcesem doprowadził do włączenia operacyjnego, prawnego oraz płynnej migracji produktów klientów detalicznych i biznesowych Deutsche Bank Polska S.A. do systemów Santander Bank Polska S.A.
- Między 2008 a 2016 rokiem kierował kolejno: Zespołem Informacji Zarządczej, Centrum Kompetencyjnym Zarządzania Informacją, Obszarem Rozwoju Systemów, a następnie Obszarem CRM oraz Rozwoju Biznesu.
- W latach 2004-2007 pracował w Szwajcarii, zdobywając międzynarodowe doświadczenie na stanowiskach Konsultanta ds. Business Intelligence w Business & Decision AG Zurich, następnie Associate Director w UBS AG oraz Senior Principal Consultant w Oracle.
- Swoją karierę zawodową rozpoczął w 2002 roku w Banku Zachodnim WBK S.A. (obecnie w Santander Bank Polska S.A.) na stanowisku specjalisty ds. rozwoju systemów IT.

Patryk Nowakowski nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Banku i nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, a także spełnia wymagania przewidziane w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe.

Carlos Polaino Izquierdo – rozpoczął swoją karierę zawodową w Banco Santander Spain w 1998, poprzednio był zatrudniony w Ernst&Young. Od tego czasu zajmował różne stanowiska w Grupie Santander. Po okresie zajmowania różnych stanowisk w Audycie Wewnętrznym Santander Spain i zdobyciu rozległego międzynarodowego doświadczenia, w 2006 roku został powołany jako zastępca szefa Audytu Wewnętrznego w Santander Brazil, gdzie oprócz odpowiedzialności za zapewnienie właściwego środowiska kontrolnego i prawidłowego zarządzania ryzykiem, odgrywał aktywną rolę w procesie połączenia różnych banków z Grupy Santander.

W maju 2011 roku został powołany na stanowisko Głównego Audytora Grupy BZ WBK, a od kwietnia 2015 roku pełni funkcję Członka Zarządu kierującego Pionem Rachunkowości i Kontroli Finansowej w Banku Zachodnim WBK S.A. (obecnie Santander Bank Polska S.A.)

Carlos Polaino Izquierdo ukończył Universidad Autónoma de Madrid, wydział Business Administration.

Carlos Polaino Izquierdo nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Banku i nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, a także spełnia wymagania przewidziane w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe.

Juan de Porras Aguirre – jest absolwentem Universidad de Granada, posiada dyplom MBA uzyskany w Escuela Superior de Administración y Dirección de Empresas w Barcelonie. Ukończył również Investment Banking Executive Program na Northwestern University w Chicago.
- Od 1989 roku związany z bankowością. W latach 1989 - 1998 był zatrudniony m.in. w Commerzbank i Lloyds Bank, specjalizując się w ryzyku kredytowym.
- W latach 1997-2004 pracował w Societe Generale, zajmując się zarządzaniem relacjami z firmami sektora telekomunikacyjnego i energetycznego, następnie jako zastępca szefa zespołu Corporate & Investment Banking w Madrycie.
- Od czerwca 2004 roku był odpowiedzialny za zbudowanie od podstaw portfela hiszpańskiego sektora energetycznego i telekomunikacyjnego w Rabobank w Madrycie.
- W latach 2005 - 2007 roku był Głównym Dyrektorem sektora energetycznego, naftowego i gazowego w Royal Bank of Scotland w Madrycie.
- Od stycznia 2007 pełnił funkcję Dyrektora Zarządzającego Global Banking & Markets w Banco Santander, gdzie doprowadził do wzrostu dochodu o ponad 25%, pomimo działania na dojrzałych rynkach Hiszpanii i Ameryki Łacińskiej.

W 2011 roku Juan de Porras Aguirre dołączył do Zarządu Banku Zachodniego WBK S.A. (obecnie Santander Bank Polska S.A.), a w marcu 2017 roku otrzymał nominację na funkcję Wiceprezesa Zarządu, kierującego Pionem Bankowości Korporacyjnej i Inwestycyjnej.

Juan de Porras Aguirre nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Banku i nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, a także spełnia wymagania przewidziane w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe.

Arkadiusz Przybył ukończył studia magisterskie na kierunkach Zarządzanie 1997 r. oraz Finanse i Bankowość 1998 r. na Uniwersytecie Łódzkim, a także studia podyplomowe MBA, INSEAD we Francji.
- Arkadiusz Przybył posiada wieloletnie doświadczenia w bankowości. W latach 2012-2017 roku był Prezesem Zarządu Santander Consumer Banku z siedzibą we Wrocławiu, a wcześniej – w latach 2011-2012 – pracował na stanowisku Business Director w Centrali Santander Consumer Finance w Madrycie, gdzie odpowiadał, między innymi, za rozwój strategii i działalności oraz integrację rynków, a także za projekty związane z przejęciami spółek oraz wsparcie i nadzorowanie działalności Santander Consumer Finance w Polsce.
- W latach 2009-2010 Arkadiusz Przybył był Dyrektorem Wykonawczym w GE Money Bank, Łotwa i GE Money, Łotwa, a w okresie 2005-2008 pełnił funkcję Dyrektora ds. Bankowości Detalicznej w GE Money, Europa Środkowo-Wschodnia, Siedziba Główna Zurych/Paryż.
- W okresie 1997-2005 pracował jako Engagement Manager w McKinsey & Company, Warszawa.
W marcu 2017 roku Arkadiusz Przybył dołączył do Zarządu Banku Zachodniego WBK S.A. (Obecnie Santander Bank Polska S.A.), a w maju 2018 roku powierzono mu funkcję Wiceprezesa Zarządu kierującego Pionem Bankowości Detalicznej.

Arkadiusz Przybył nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Banku i nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, a także spełnia wymagania przewidziane w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe.

Maciej Reluga – absolwent Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz Programu Zarządzania Finansowego na Uniwersytecie w Namur w Belgii. Ponadto, zdobył wykształcenie w Akademii Strategicznego Przywództwa w ICAN Institute i w Swiss Finance Institute (Senior Management Programme in Banking), a także odbył liczne kursy i szkolenia, między innymi w Cambridge University.
- Maciej Reluga jest związany z Santander Bank Polska S.A. od 2002 r., pełniąc funkcję Głównego Ekonomisty Banku, odpowiedzialnego, między innymi, za analizy makroekonomiczne i rynkowe, prognozowanie krótko- i długoterminowe oraz przygotowywanie scenariuszy skrajnych.
- W latach 1998-2002 pracował jako Ekonomista w ING Banku Śląskim i ING Barings.
- Od 1996 r. do 1998 r. Analityk w Narodowym Banku Polskim.

W lutym 2017 roku Maciej Reluga został powołany na funkcję Członka Zarządu kierującego Pionem Zarządzania Finansami w Banku Zachodnim WBK S.A. (obecnie Santander Bank Polska S.A.).

Maciej Reluga nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Banku i nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, a także spełnia wymagania przewidziane w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe.


Dorota Strojkowska ukończyła filologię polską i klasyczną na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu, a także studia podyplomowe na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu i w Akademii Leona Koźmińskiego. Ponadto, odbyła wiele profesjonalnych szkoleń w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi, coachingu, planowania strategicznego, zarządzania finansowego i psychologii w biznesie, w tym "Development of managerial skills" w Nottingham Trent University i "Advance Leadership Programme" w ICAN Institute, Harvard Business Review.
- Dorota Strojkowska ma ponad 20-letnie doświadczenie w bankowości, przez wiele lat związana była z Bankiem Zachodnim WBK S.A., w którym zajmowała, między innymi, stanowiska: Szefa Obszaru Zarządzania Efektywnością Organizacyjną (2013 –2016); Dyrektora ds. Spójności Modelu Biznesowego Bankowości Detalicznej (2012 – 2013) oraz Kierownika Zespołu w Departamencie CRM i Wsparcia Sprzedaży (2005 – 2012).
- W okresie od kwietnia 2016 roku do marca 2017 roku Dorota Strojkowska pełniła funkcję Szefa Pionu HR w Banku PKO BP.

W kwietniu 2017 roku Dorota Strojkowska została powołana na Członka Zarządu kierującego Pionem Partnerstwa Biznesowego w Banku Zachodnim WBK S.A. (obecnie Santander Polska S.A.).

Dorota Strojkowska nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Banku i nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, a także spełnia wymagania przewidziane w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe.


Podstawa Prawna:
§ 5 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim
MESSAGE (ENGLISH VERSION)


22-03-2021

Current report: 11/2021

Re. New term of office of the Management Board of Santander Bank Polska S.A.

Santander Bank Polska S.A. (“the Bank”) hereby informs that on 22 March 2021, the Bank’s Supervisory Board appointed the Bank’s Management Board for the next term of office in the following composition:

- Michał Gajewski - President of Management Board

- Andrzej Burliga - Vice-President of the Management Board

- Patryk Nowakowski - Member of the Management Board

- Carlos Polaino Izquierdo- Member of the Management Board

- Juan de Porras Aguirre - Vice-President of the Management Board

- Arkadiusz Przybył - Member of the Management Board

- Maciej Reluga - Member of the Management Board

- Dorota Strojkowska - Member of the Management Board

Michał Gajewski, attorney-at-law, is a graduate of the Law Department at the Adam Mickiewicz University in Poznań. He also studied at the Northwestern University in Chicago and London Business School.

Since 1992, he has been professionally active in the banking sector. In the years 1992-2008, Michał Gajewski worked with WBK Group and with Bank Zachodni WBK S.A. He started from a branch role, progressing to various middle and senior management capacities, and finally reached the position of the Management Board member responsible for Retail Banking.

In the years 2008-2011, he acted as Vice-President of the Management Board of BGŻ Bank, where he was in charge of the Retail Business and SME Banking and the Corporate Customers Division.

In 2012, he started work at Bank Millenium S.A. where he served as the Macroregional Director in the Retail Banking Division in the years 2012-2015, and then in 2015 was appointed Management Board Member responsible for Retail Business.

In 2016, Michał Gajewski was appointed a President of Management Board of Bank Zachodni WBK S.A. (now Santander Bank Polska S.A.).

Michał Gajewski does not conduct operations competitive against the Bank and is not recorded in the Insolvent Debtors Register run pursuant to the National Court Register Act dated 20th August 1997, and he meets the requirements stipulated in Banking Law act dated 29th August 1997.

Andrzej Burliga graduated from the Faculty of Theoretical Mathematics at Wrocław University. He completed programmes in the area of risk management as well as management, e.g. INSEAD International Executives Development Programme, BZWBK Development Programme for Executives, LMC Consulting – Lilley Moncrieff Taylor. He is a member of PRMIA Professional Risk Managers’ International Association.

- Andrzej Burliga joined Santander Bank Polska S.A. in 1995. He began his career as a dealer in the Treasury Department, then he was promoted to the position of a chief dealer and later the Head of Treasury Department.

- He headed the Risk Management Department in Bank Zachodni WBK between 2001 and 2006.

In 2007, Andrzej Burliga was appointed a member of the Management Board of Bank Zachodni WBK S.A. and in 2017 he was appointed Vice President of the Management Board of Bank Zachodni WBK S.A. in charge of the Risk Management Division. He was responsible for day-to-day management of key risks, including credit and operational risk, in Bank Zachodni WBK Group (now Santander Bank Polska S.A.).

Andrzej Burliga does not conduct operations competitive against the Bank and is not recorded in the Insolvent Debtors Register run pursuant to the National Court Register Act dated 20th August 1997, and he meets the requirements stipulated in Banking Law act dated 29th August 1997.

Patryk Nowakowski graduated from the Poznan University of Economics and Business, IT and Econometrics Department.

He has a long track record in development and management of IT systems and strategic projects in the finance sector.

- From 2016 to 2019, until taking up the role of Management Board Member, he was Chief Information Officer. Meanwhile, from 2017 to 2018, he managed acquisition of the demerged part of Deutsche Bank Polska S.A. and successfully completed the legal and operational merger as well as smooth migration of products held by retail and business clients of Deutsche Bank Polska S.A. to the systems of Santander Bank Polska S.A.

- Between 2008 and 2016, he was in charge of Management Information Team, Information Management Competence Centre, Systems Development Area and, next, CRM and Business Development Area.

- In the years 2004-2007, he worked in Switzerland, gaining international experience as Business Intelligence Consultant at Business & Decision AG Zurich, and then as Associate Director in UBS AG and Senior Principal Consultant in Oracle.

- He started his professional career in 2002 in Bank Zachodni WBK S.A. (now: Santander Bank Polska S.A.) as IT System Development Specialist.

Patryk Nowakowski does not conduct operations competitive against the Bank and is not recorded in the Insolvent Debtors Register run pursuant to the National Court Register Act dated 20th August 1997, and he meets the requirements stipulated in Banking Law act dated 29th August 1997.

Carlos Polaino-Izquierdo graduated from Universidad Autónoma de Madrid, faculty of Business Administration.

Carlos Polaino Izquierdo started his career in Banco Santander Spain in 1998, previously worked in Ernst & Young. He has held a number of positions in the Santander Group since then. Having served at various management positions in Santander Spain Internal Audit and having gained wide international experience, he was appointed a Deputy of Head of Internal Audit in Santander Brazil in 2006. There, apart from being responsible for ensuring an adequate control environment and correct management of risks, he played an active role in the merger of the different banks from Santander Group operating in this country.

In May 2011, he was appointed the Head of Internal Audit in BZ WBK Group. Since April 2015, he has been the Member of Management Board of Bank Zachodni WBK S.A. (now Santander Bank Polska S.A.) in charge of the Accounting and Financial Control Division.

Carlos Polaino-Izquierdo does not conduct operations competitive against the Bank and is not recorded in the Insolvent Debtors Register run pursuant to the National Court Register Act dated 20th August 1997, and he meets the requirements stipulated in Banking Law act dated 29th August 1997.

Juan de Porras Aguirre graduated from Universidad de Granada and received a diploma in Business Administration from Escuela Superior de Administración y Dirección de Empresas in Barcelona. He also completed the Investment Banking Executive Program at Northwestern University in Chicago.

- Since 1989, he has been professionally active in the banking sector. From 1989 till 1998, he was employed with Commerzbank and Lloyds Bank as a credit risk analyst.

- From 1997 till 2004, he worked with Societe Generale where he managed the relationship with telecommunication and energy companies, and thereafter served as the deputy head of the Corporate & Investment Banking team in Madrid.

- From June 2004, he was responsible for building Rabobank’s Spanish energy and telecom sector portfolio in Madrid.

- Between 2005 and 2007, he served with the Royal Bank of Scotland in Madrid as the Chief Director responsible for the energy, petroleum and gas sector.

- From January 2007, he was the Managing Director of Global Banking & Markets at Banco Santander and contributed to 25% income growth despite operating in already mature markets of Spain and Latin America.

He joined Bank Zachodni WBK S.A. (now Santander Bank Polska S.A.) in 2011 when he was appointed the Management Board Member in charge of the Corporate & Investment Banking Division. In 2017, he was appointed Vice President.

Juan de Porras Aguirre does not conduct operations competitive against the Bank and is not recorded in the Insolvent Debtors Register run pursuant to the National Court Register Act dated 20th August 1997, and he meets the requirements stipulated in Banking Law act dated 29th August 1997.

Arkadiusz Przybył is a graduate of the University of Łódź, he received MA degree in Management in 1997 and MA degree in Finance and Banking in 1998, he also holds an MBA degree from INSEAD, France.

- Arkadiusz Przybył has many years of experience in the banking sector. In 2012-2017, he served as as the CEO of Santander Consumer Bank in Wrocław. Between 2011 and 2012, he worked as Business Director in the Headquarters of Santander Consumer Finance in Madrid where he was responsible for strategy and business development, market integration and company acquisition projects as well as for supporting and supervising the operations of Santander Consumer Finance in Poland.

- In 2009-2010, he served as the Executive Director at GE Money Bank (Latvia) and GE Money (Latvia), and between 2005 and 2008 he worked as the Head of Retail Banking at GE Money for Central and Eastern Europe, Zurich/Paris Headquarters.

- In 1997-2005, he held the position of Engagement Manager at McKinsey & Company in Warsaw.

In March 2017, he joined the Management Board of Bank Zachodni WBK S.A. (now Santander Bank Polska S.A.) In May 2018, he was appointed Vice President of the Management Board in charge of the Retail Banking Division.

Arkadiusz Przybył does not conduct operations competitive against the Bank and is not recorded in the Insolvent Debtors Register run pursuant to the National Court Register Act dated 20th August 1997, and he meets the requirements stipulated in Banking Law act dated 29th August 1997.

Maciej Reluga graduated from the faculty of Quantitative Methods in Economics at Warsaw University. He also completed a Finance Management Programme at the University of Namur (Belgium). He studied at ICAN Institute’s Strategic Leadership Academy and completed a Senior Management Programme at Banking at the Swiss Finance Institute. He attended trainings and courses, also at Cambridge University.

- Maciej Reluga has worked for the Bank since 2002. He is Chief Economist in charge of macroeconomic and market analyses, short- and long-term forecasting as well as the development of stress test scenarios.

- In 1998-2002, he worked for ING Bank Śląski and ING Barings.

- Between 1996 and 199,8 he was an Analyst with the Central Bank of Poland.

In February 2017, Maciej Reluga was appointed the Management Board Member in charge of the Financial Management Division at Bank Zachodni WBK S.A. (now Santander Bank Polska S.A.).

Maciej Reluga does not conduct operations competitive against the Bank and is not recorded in the Insolvent Debtors Register run pursuant to the National Court Register Act dated 20th August 1997, and he meets the requirements stipulated in Banking Law act dated 29th August 1997.

Dorota Strojkowska Dorota Strojkowska is a graduate of Polish and Classical Philology at Adam Mickiewicz University in Poznań. She also completed post-graduate studies at Poznań University of Economics and Koźmiński University. She also finished a number of training courses on HR management, coaching, strategic planning, financial management and business psychology, including Development of Managerial Skills at Nottingham Trent University and Advance Leadership Programme at ICAN Institute, Harvard Business Review.

Dorota Strojkowska has over 20 years of experience in banking. She has been with Bank Zachodni WBK S.A. for many years now, performing a number of functions: Head of the Organisational Effectiveness Area (2013-2016) Head of the Retail Banking Business Model Coherency (2012-2013) and Team Manager in the CRM and Sales Support Department (2005-2012).

From April 2016 to December, to March 2017 Dorota Strojkowska headed the HR Division in PKO BP.

In April 2017, Dorota Strojkowska was appointed the Management Board Member in charge of the Business Partnership Division at Bank Zachodni WBK S.A. (now Santander Polska S.A.).

Dorota Strojkowska does not conduct operations competitive against the Bank and is not recorded in the Insolvent Debtors Register run pursuant to the National Court Register Act dated 20th August 1997, and he meets the requirements stipulated in Banking Law act dated 29th August 1997.

Legal basis:

§5 item 5 of the Finance Minister's Ordinance of 29th March 2018 on current and periodic reports published by the issuers of securities and the rules of equal treatment of the information required by the laws of non-member states.


SANTANDER BANK POLSKA SA
(pełna nazwa emitenta)
SANTANDER BANK POLSKA SA
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-854Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
al. Jana Pawła II17
(ulica)(numer)
71 370 11 77
(telefon)(fax)
www.santander.pl
(e-mail)(www)
896-000-56-73930041341
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-22Piotr Bodył-Szymaladyrektor

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk