• Odbierz prezent
Santander Bank Polska dba o dostępność dla osób z niepełnosprawnościami

Od 21 do 27 września trwa Międzynarodowy Tydzień Głuchych, który ma na celu pokazanie wyzwań, z jakimi mierzą się osoby z niepełnosprawnościami słuchu. W Polsce problemy ze słuchem ma ponad 6 mln osób – to właśnie między innymi na potrzeby tej grupy Santander Bank Polska odpowiada poprzez swój program „Obsługa bez barier”.

Bank systematycznie wprowadza rozwiązania dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, aby mogły one korzystać z bankowania we wszystkich kanałach dostępu – w oddziałach, online czy telefonicznie.

 Wśród dostępnych rozwiązań osoby z różnymi potrzebami znajdą m.in. oddziały bez barier architektonicznych, „mówiące” bankomaty, mogą również skorzystać z obsługi w kanale wideo w polskim języku migowym – mówi Marta Walaszczyk-Szymańska z Santander Bank Polska. – Dbamy o naszą dostępność, jednocześnie ucząc się jej każdego dnia, bo bardzo ważne jest, aby nasi klienci korzystając z usług bankowych nie doświadczali barier.

Santander Bank Polska od 2014 roku oferuje osobom niesłyszącym połączenie z Doradcą online w Polskim Języku Migowym. Można z niego w łatwy sposób skorzystać w każdym oddziale, a także w kanałach online za pośrednictwem bankowości internetowej i mobilnej w opcji „Kontakt” oraz strony internetowej Banku w zakładce „Pomoc i kontakt”. Doradcy udzielają informacji na temat produktów klienta oraz wskazówek jak bezpiecznie korzystać z usług bankowości elektronicznej, a jeśli jest taka potrzeba, mogą zastrzec kartę płatniczą. Ponadto, podczas rozmowy z doradcą możliwe jest zapoznanie się z ofertą produktową, zbadanie zdolności kredytowej oraz złożenie wniosku.

Sztandarowym projektem Santander Bank Polska jest sieć Oddziałów bez barier. Ich pełna lista znajduje się na stronie: https://bank.santander.pl/ms/obb/oddzialy.html. W oddziałach na klientów czekają odpowiednio przeszkoleni i przygotowani doradcy oraz stanowiska z „Pierwszeństwem obsługi”. Są one także wyposażone w ramki ułatwiające podpis osobom niewidomym.

Co ważne, wśród 162 oddziałów bez barier znajdują się placówki z przenośnymi pętlami indukcyjnymi. Jest to specjalny typ systemu dźwiękowego dla osób z aparatami słuchowymi. Dzięki tym urządzeniom komfort rozmowy osób słabosłyszących, które korzystają z aparatów słuchowych, jest większy.

Udogodnieniami dla osób z niepełnosprawnościami, nie tylko niesłyszących, jest także sieć „mówiących” bankomatów, które dodatkowo wyposażone są w opcję wysokiego kontrastu lub możliwość wygaszenia ekranu, by zapewnić bezpieczeństwo i komfort dokonywanych operacji klientom z niepełnosprawnościami wzroku.

Ponadto Serwis Santander internet i Santander mobile są systematycznie audytowane pod kątem dostępności dla klientów z niepełnosprawnościami.

Z myślą o osobach z niepełnosprawnościami bank, zgodnie z wymogami Ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami z 19 lipca 2019 r., wprowadził również możliwość wnioskowania o tzw. dostępne dokumenty przewidziane w ustawie (m.in. niespersonalizowane wzorce umowne, regulaminy) – zdalnie lub w oddziałach.

By być jeszcze bardziej dostępnym dla klientów z różnymi potrzebami, bank przygotował filmy reklamowe, które są dostosowane do potrzeb osób niesłyszących i migających oraz osób niewidomych. Można je obejrzeć na bankowym kanale YouTube oraz stronie Programu Obsługa bez barier: www.santander.pl/obb w zakładce Dostępna komunikacja.

Bank realizuje również projekt Różnosprawni. Celem projektu jest wzmacnianie świadomości na temat potrzeb i praw osób z niepełnosprawnością w środowisku pracy, przełamywanie ewentualnych barier związanych z zatrudnieniem i zwiększenie różnosprawnych zespołów.

Santander Bank Polska swoją strategię realizuje w zgodzie z dokumentem Principles for Responsible Banking (PRB). Ten zbiór zasad odpowiedzialnej bankowości powstał we współpracy globalnych instytucji finansowych i ONZ. Tym samym Grupa Santander zobowiązała się do rozwoju w zgodzie z Celami Zrównoważonego Rozwoju ONZ, do których należy m.in. cel 10, czyli Mniej nierówności. Działania Banku z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu są regularnie doceniane
w prestiżowych konkursach, m.in. Złoty Listek CSR Polityki czy Rankingu Odpowiedzialnych Firm.


Wiadomości prasowe

Wiadomości prasowe, dostarczane m.in. ze spółek giełdowych, Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych, Startup'ów oraz mikro przedsiębiorstw

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk