• Odbierz prezent
SANOK RC SA: Podpisanie znaczącej umowy kredytowej. (2021-09-23 15:34)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr19/2021
Data sporządzenia: 2021-09-23
Skrócona nazwa emitenta
SANOK RC SA
Temat
Podpisanie znaczącej umowy kredytowej.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Sanok RC S.A. (Spółka) informuje o zawarciu w dniu 23 września 2021 roku z Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna Umowy Limitu Kredytowego Wielocelowego ("Umowa").
Przedmiotem podpisanej Umowy jest limit kredytowy wielocelowy w kwocie 150 mln PLN do wykorzystania w PLN, EUR i USD.
Kredyt oprocentowany jest według zmiennej stopy procentowej: stawki referencyjnej (WIBOR 1M dla PLN, EURIBOR 1M dla EUR, LIBOR 1M dla USD) powiększonej o marżę banku.
Okres kredytowania: od dnia 23 września 2021 roku do dnia 23 września 2023 roku.
Zabezpieczenie kredytu stanowią: hipoteka umowna do kwoty 60 mln PLN z cesją praw z umowy ubezpieczenia, zastaw rejestrowy na środkach trwałych o wartości do 15 mln PLN z cesją praw z umowy ubezpieczenia oraz weksel in blanco.


MESSAGE (ENGLISH VERSION)SANOK RUBBER COMPANY SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
SANOK RC SAMotoryzacyjny (mot)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
38-500Sanok
(kod pocztowy)(miejscowość)
Przemyska24
(ulica)(numer)
(013) 46-544-44(013) 46-544-55
(telefon)(fax)
sekretariat@sanokrubber.plwww.sanokrubber.pl
(e-mail)(www)
687-00-04-321004023400
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-09-23Rafał Grzybowski
Wiceprezes Zarządu
2021-09-23Piotr Dołęga
Członek Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk