• Odbierz prezent
SAKANA S.A.: Decyzja PFRON nakazująca zwrot dofinansowania za lata 2014-2017 (2021-03-26 18:20)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr2/2021
Data sporządzenia: 2021-03-26
Skrócona nazwa emitenta
SAKANA S.A.
Temat
Decyzja PFRON nakazująca zwrot dofinansowania za lata 2014-2017
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportów ESPI nr 9/2020 z dnia 9 listopada 2020 roku i nr 1/2021 z dnia 11 stycznia 2021 r. w sprawie decyzji PFRON nakazującej zwrot dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych za wybrane miesięczne okresy sprawozdawcze w latach 2014 – 2017 i wniosku Emitenta o rozłożenie spłaty całości należności na raty, Emitent informuje, że PFRON w dniu dzisiejszym przesłał nam umowę na rozłożenie\e na raty spłatę odsetek. Należność główna w wysokości 148 992,60 zł. w marcu 2021 została ściągnięta z konta Emitenta, a odsetki w wysokości 46 736,05 zł plus opłata z tyt. rozłożenia na raty spłaty należności pieniężnych w wysokości 4 743,71 zł., zostały rozłożone na 12 rat poczynając od miesiąca kwietnia 2021 r. Miesięczna rata wynosi 4 289,98 zl.
Jednorazowa spłata należności głównej nie wpłynęła na płynność finansową Emitenta, aczkolwiek możliwość jej spłata w dłuższym okresie miałaby pozytywny wpływ na wynik finansowy. Emitent skorzysta z możliwości rozłożenia spłaty należności z tyt. odsetek na raty.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

SAKANA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
SAKANA S.A.Przemysł inne (pin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-797Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Franciszka Klimczaka1
(ulica)(numer)
22 636 00 9022 636 01 15
(telefon)(fax)
biuro@sakana.plwww.sakanasa.pl
(e-mail)(www)
1132703905141289468
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-26Anas AdiPrezes ZarząduAnas Adi

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk