• Odbierz prezent
S4E S.A.: Wstępne wybrane dane finansowe S4E S.A. za 2020 rok. (2021-03-01 19:06)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr1/2021
Data sporządzenia: 2021-03-01
Skrócona nazwa emitenta
S4E S.A.
Temat
Wstępne wybrane dane finansowe S4E S.A. za 2020 rok.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd S4E S.A. („Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości wstępne wybrane dane finansowe Spółki za 2020 rok:

Przychody: 135 mln PLN
Zysk brutto ze sprzedaży: 16,3 mln PLN
EBITDA: 2,6 mln PLN
Zysk netto: 0,5 mln PLN
EBITDA znormalizowana: 4,4 mln PLN

Osiągnięte w IV kwartale 2020 r. a co za tym idzie w całym 2020 roku wyniki są przede wszystkim pochodną charakterystycznego dla branży wzrostu sprzedaży w ostatnim kwartale roku.
Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że dokonał odpisu aktualizującego wartość należności od jednego z kontrahentów, z którym Spółka weszła w spór sądowy (Rb ESPI nr 8/2020 z dnia 3 grudnia 2020 roku). Odpis ten obciążył wynik operacyjny Spółki na kwotę 1,8 mln PLN.
Wyniki znormalizowane (eliminujące efekt wyżej wymienionego odpisu) wskazują na poprawę wyników zarówno na poziomie operacyjnym jak i netto względem wyników osiągniętych w analogicznym okresie ubiegłego roku, na co złożyły się przede wszystkim utrzymanie zysku (marży) brutto na zbliżonym poziomie oraz istotne ograniczenie kosztów operacyjnych. Istotnej redukcji względem ubiegłego roku uległ także poziom zadłużenia netto.
Raport roczny zostanie opublikowany w dniu 19 marca 2021 roku, o czym Spółka informowała raportem bieżącym z dnia 26 stycznia 2021 roku.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy)(miejscowość)
(ulica)(numer)
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-01Stanistav BrlecicPrezes Zarządu
2021-03-01Arkadiusz MożdżeńCzłonek Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk