• Odbierz prezent
S4E: Raport roczny S4E S.A. za 2020 rok. (2021-03-19 17:19)
Zarząd S4E S.A. przekazuje w załączeniu raport roczny S4E S.A. za 2020 rok, na który składają się:

1. List Prezesa Zarządu
2. Wybrane dane finansowe przeliczone na EUR
3. Sprawozdanie Zarządu S4E S.A. z działalności jednostki
4. Sprawozdanie finansowe za 2020 r.
5. Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za 2020 r.
6. Informacja na temat stosowania przez S4E S.A. zasad ładu korporacyjnego, o których mowa w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”
7. Oświadczenie Zarządu S4E S.A. w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego oraz w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Podstawa prawna:
§5 ust.1 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO
Data
Imię i Nazwisko
Stanowisko
Podpis
2021-03-19 17:19:39Stanislav BrlecicPrezes Zarządu
2021-03-19 17:19:39Arkadiusz Możdżeń Członek Zarządu

EBI

EBI - Komunikaty ze spółek 

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk