• Odbierz prezent
Ryzyko walutowe - jak uniknąć niepotrzebnych strat przy inwestowaniu w ETF?

Inwestując w fundusze notowane trzeba rozumieć i być świadomym ryzyka walutowego, które nie dla każdego jest oczywiste.

 

Czym jest ryzyko walutowe? Definicja 

Ryzyko walutowe pojawia się gdy inwestujemy środki w fundusz, którego jednostki uczestnictwa są rozliczane w innej walucie niż tej, w której dokonywany jest obrót. Za chwile pokażę to na prostym przykładzie.

Jak przystało na ryzyko, nie jest ono jednoznacznie złe lub jednoznacznie dobre. Na ryzyku walutowym można zarówno stracić, jak i zyskać. Wszystko wynika bowiem z zachowania kursów konkretnych walut wobec siebie i różnic, jakie z tego tytułu powstają. 

W jakich sytuacjach ryzyko walutowe działa na naszą korzyść, a kiedy zaś przeciwnie? Czy da się go uniknąć, bądź zminimalizować? O tym w dalszej części.

 

Wpływ ryzyka walutowego na wyniki naszej inwestycji w ETF. Przykład

Ryzyko walutowe występujące przy inwestowaniu w fundusze notowane na giełdzie najlepiej zaprezentować na przykładzie.

Weźmy jako przykład ETF odwzorowujący zachowanie najpopularniejszego amerykańskiego indeksu pięciuset spółek technologicznych, czyli S&P500.

Jego jednostki uczestnictwa rozliczane są w dolarze amerykańskim, podobnie jak środki, które są inwestowane w spółki na amerykańskich parkietach giełdowych. W tym przypadku nie występuje ryzyko walutowe (pomijamy sytuację, w której dokonujemy przewalutowania z PLN na USD, aby zakupić jednostki funduszu).

 

Drugi przykład to ETF śledzący ruchy cenowe indeksu Hang Seng (HSI), gromadzącego w portfelu 50 czołowych spółek notowanych na giełdzie w Hong Kongu. Jednostki funduszu są rozliczane w dolarze amerykańskim, natomiast walutą obrotu jest dolar hongkoński, gdyż środki są inwestowane w spółki na tamtejszym parkiecie giełdowym. Oznacza to, że w tym przypadku występuje ryzyko walutowe. Jakie są jego potencjalne skutki?

Jednostka uczestnictwa funduszu kosztuje 100 dolarów, co przy obecnym kursie USD/HKD (7,75) przekłada się na 775 dolarów hongkońskich zainwestowanych w spółki z indeksu Hang Seng. 

Na początku załóżmy, że kurs USD/HKD pozostaje niezmienny (7,75). Wzrost indeksu HSI o 5% będzie równoznaczny ze wzrostem wartości jednostek uczestnictwa funduszu o 5%, czyli będą one kosztować 105 dolarów, zaś nasza inwestycja w spółki z indeksu wzrośnie z 775 do 813,75 HKD

Kursy walut są jednak dynamiczne, więc przyjmijmy że dolar hongkoński osłabił się w stosunku do amerykańskiego i kurs USD/HKD wynosi 7,85. 

Indeks wzrósł o 5%, co zwiększyło wartość naszego kapitału zainwestowanego na giełdzie do wspomnianych 813,75 HKD. W tym samym czasie jednak dolar amerykański się umocnił do 7,85, co oznacza że 813,75 HKD jest warte dokładnie 103,66 USD. 

Jak nietrudno zauważyć, indeks docelowy wzrósł o 5%, a wartość jednostek uczestnictwa wycenianych i rozliczanych w dolarze amerykańskim o 3,66%. A wszystko przez to, że w międzyczasie dolar się umocnił.

 

Gdyby jednak dolar amerykański w tym samym czasie zaczął się osłabiać w stosunku do hongkońskiej waluty, byłby to dla nas scenariusz pozytywny.

Załóżmy, że kurs kurs USD/HKD spada z 7,75 do 7,65. Indeks HSI analogicznie rośnie o 5%, czyli wartość zainwestowanego kapitału w HKD wzrasta z 775 do 813,75. Przekłada się to na kwotę 106,37 USD, co oznacza że indeks docelowy wzrósł o 5%, a wartość jednostki uczestnictwa o 6,37%.

 

Warto pamiętać, że nawet gdyby cena indeksu docelowego się nie zmieniła, a jednocześnie kurs dolara się umocnił, to wartość jednostek uczestnictwa zmniejszyłaby się.

Gdy indeks będzie spadał, a jednocześnie dolar umocni się w stosunku do HKG, to nasza strata będzie większa niż procentowy spadek indeksu.

Działa to oczywiście w dwie strony, co mam nadzieję wytłumaczyłem dość czytelnie.

Istnieją ETF-y, które inwestują środki na giełdach z różnych krajów (np. replikujące indeks MSCI World) w różnych walutach, co dodatkowo komplikuje określenie ryzyka walutowego.

Inwestując w fundusz notowany na GPW replikujący zagraniczny indeks (np. Lyxor S&P500 lub DAX) również jesteśmy narażeni na ryzyko walutowe.

 

Jak uniknąć ryzyka walutowego?

Najprostszym rozwiązaniem jest unikanie inwestycji w fundusze, które mają inną walutę rozliczeniową i obrotu środkami. Czyli po prostu wybieramy fundusze, w których nie występuje ryzyko walutowe. 

Istnieją również ETF-y przynajmniej częściowo redukujące ryzyko walutowe poprzez tzw. hedging walutowy (ang. currency hedged ETF-s). Dokonują tego poprzez comiesięczne otwieranie przeciwstawnych pozycji na parach walutowych z wykorzystaniem kontraktów terminowych forward.

Inwestorzy mogą również samodzielnie przeprowadzać hedging walutowy - mając jednostki uczestnictwa o wartości 10 tys. USD w ETF-ie rozliczanym i obracającym środki w dolarze możemy zahedgeować się przeciwstawną pozycją, czyli w tym przypadku kontraktem short USD/PLN o wolumenie 10 tys. USD.

 

Czy osłabienie polskiego złotego może być korzystne przy inwestowaniu w ETF?

Pamiętajmy też, że inwestując np. w fundusze rozliczane w dolarze i inwestujące w amerykańskie giełdy, musimy liczyć się z wahaniami kursu USD/PLN i wliczyć koszty przewalutowania, co również jest pewnym rodzajem ryzyka walutowego. W takiej sytuacji mocny PLN jest dla nas korzystny przy zakupie rozliczanych w dolarze jednostek uczestnictwa funduszu, natomiast słaby jest lepszy przy ich sprzedaży.

Czytaj także: Czy da się zainwestować w ropę, złoto, czy konkretne akcje giełdowe poprzez ETF?

Interesując się funduszami notowanymi na giełdzie, najczęściej myślimy o nich jako o najprostszym i najtańszym sposobie “kupienia indeksu giełdowego”. W praktyce jednak ETF-y dają nam znacznie więcej możliwości zainwestowania w różne sektory gospodarki, konkretne klasy aktywów, a nawet wybrane surow.. Czytaj
Czy da się zainwestować w ropę, złoto, czy konkretne akcje giełdowe poprzez ETF?

 

FINAX INTELIGENTNE INWESTOWANIE
Partnere
m cyklu o funduszach ETF jest platforma FINAX. Dzięki FINAX w prosty i wygodny sposób zainwestujesz w wybrane fundusze ETF. Więcej na temat misji oraz oferty naszego partnera znajdziesz na jego stronie internetowej pod tym linkiem.

Odbierz specjalną zniżkę! Zarejestruj się za pośrednictwem tego linku promocyjnego oraz dokonaj pierwszej wpłaty, a nie zapłacisz opłaty za księgowanie wpłat. Promocja obejmuje wszystkie założone konta, na które została przelana conajmniej pierwsza wpłata.

Odbierz prezent od FINAX!

Finax pobiera opłatę za zaksięgowanie wpłaty przy kwotach poniżej 1000 euro (lub równowartości w złotych). Zniżka dla Ciebie oznacza, że nie będziesz uiszczać opłaty za zaksięgowanie wpłaty, nawet w przypadku przesłania na swoje konto/konta wpłat poniżej 1000 euro (lub równowartości w złotych). Zniżka obowiązuje do końca trwania umowy albo do wypłaty wszystkich środków oraz zamknięcia poszczególnego konta inwestycyjnego, które obejmuje zniżka.

 


Zespół FXMAG

Portal i jedyny w Polsce magazyn Inwestora Indywidualnego. FXMAG wspiera swoich czytelników, zapewniając dostęp do szerokiej bazy edukacyjnej i na bieżąco informując o najważniejszych wydarzeniach rynkowych i gospodarczych z zakresu rynku Forex, akcji, kryptowalut oraz inwestycji alternatywnych. 

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk