• Odbierz prezent
RYVU THERAPEUTICS S.A.: Zapowiedź prezentacji najnowszych wyników programów onkologicznych podczas AACR 2021 Virtual Annual Meeting / Ryvu Therapeutics to present recent data from multiple oncology programs at AACR 2021 Virtual Annual Meeting (2021-03-11
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr6/2021
Data sporządzenia: 2021-03-11
Skrócona nazwa emitenta
RYVU THERAPEUTICS S.A.
Temat
Zapowiedź prezentacji najnowszych wyników programów onkologicznych podczas AACR 2021 Virtual Annual Meeting / Ryvu Therapeutics to present recent data from multiple oncology programs at AACR 2021 Virtual Annual Meeting
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:

Zarząd Ryvu Therapeutics S.A. z siedzibą w Krakowie ("Spółka") informuje, iż podczas nadchodzącej konferencji Amerykańskiego Stowarzyszenia Badań nad Rakiem: AACR Virtual Annual Meeting, która odbędzie się on-line w dniach 10–15 kwietnia oraz 17–21 maja 2021 roku, Spółka przedstawi najnowsze wyniki projektów onkologicznych: RVU120 (SEL120), małocząsteczkowego inhibitora kinaz CDK8/CDK19, a także programów wczesnej fazy – małocząsteczkowych, bezpośrednich agonistów STING i małocząsteczkowych inhibitorów HPK1.
Szczegóły prezentacji posterowych:

• Tytuł: SEL120, a CDK8/CDK19 inhibitor, possesses strong multilineage differentiation potential in AML
Numer abstraktu: 1018

• Tytuł: New generation of STING agonists - development and characterization of a novel series of systemic immunomodulators with improved potency
Numer abstraktu: 1280

• Tytuł: Development and characterization of small molecule HPK1 inhibitors
Numer abstraktu: 1281

Postery będą dostępne na stronie konferencji od 10 kwietnia do 21 czerwca 2021 r.
Dodatkowe informacje na temat wydarzenia: https://www.aacr.org.

Informacja została uznana za istotną, ponieważ wyniki badań w projektach prowadzonych przez Spółkę mają kluczowe znaczenie dla jej wyceny, zaś konferencja AACR należy do najważniejszych wydarzeń naukowych, gromadzących środowisko naukowe, jak również potencjalnych klientów i partnerów biznesowych – firmy biotechnologiczne i farmaceutyczne, a także inwestorów branżowych.

[English version]

The Management Board of Ryvu Therapeutics S.A. ("Company") hereby announces that during the upcoming American Association of Cancer Research (AACR) Virtual Annual Meeting 2021, April 10-15 and May 17-21 Company will present data from multiple oncology programs: RVU120 (SEL120), a CDK8/CDK19 inhibitor program, as well as data from small-molecule STING agonists and HPK1 inhibitors.
Details of the e-poster presentations are as follows:

• Title: SEL120, a CDK8/CDK19 inhibitor, possesses strong multilineage differentiation potential in AML
Permanent Abstract Number: 1018

• Title: New generation of STING agonists - development and characterization of a novel series of systemic immunomodulators with improved potency
Permanent Abstract Number: 1280

• Title: Development and characterization of small molecule HPK1 inhibitors
Permanent Abstract Number: 1281

The e-poster website will be launched on Saturday, April 10. All e-posters will be made available for browsing on this date through to June 21, 2021.
Additional information is available at on the AACR conference website http://www.aacr.org.

The information was considered significant because the research results of projects in the Company’s pipeline are of key importance for its valuation, and the AACR conference is considered one of the most important scientific events, gathering researchers, as well as potential clients and business partners - biotechnology and pharmaceutical companies and industry investors.


MESSAGE (ENGLISH VERSION)RYVU THERAPEUTICS SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
RYVU THERAPEUTICS S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
30-348Kraków
(kod pocztowy)(miejscowość)
Leona Sternbacha2
(ulica)(numer)
+48 12 314 02 00+48 12 297 47 01
(telefon)(fax)
ryvu@ryvu.comryvu.com/pl
(e-mail)(www)
6792942955120515330
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-11Paweł PrzewięźlikowskiPrezes Zarządu
2021-03-11Krzysztof BrzózkaWiceprezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk