• Odbierz prezent
Rynek walutowy – jak inwestować w okresie niestabilności?
Z artykułu dowiesz się:

- Jak w okresach niestabilności odpowienio zidentyfikować trend wybranego przez nas rynku

Zmienność jest nierozerwalnie związana z rynkami finansowymi, a inwestycje w okresach zwiększonej niestabilności mają swoje dobre i złe strony. Dobre, ponieważ znaczne wahania cen stanowią okazję do zarobku, a złe, ponieważ niestabilność może przyjąć ekstremalne formy i zwiększyć ryzyko znacznych strat. Czy można przygotować się na nagłe zmiany rynkowe, aby w tym czasie nie być stratnym?

W historii rynków finansowych mieliśmy już okresy zarówno względnego spokoju, jak i dużej zmienności i niestabilności. Najlepszym tego przykładem jest ostatni globalny kryzys finansowy, który miał miejsce w latach 2007-2009. W tym czasie niejeden inwestor stracił większość swojego majątku. Po kryzysie rozpoczęła się hossa, która pomimo perturbacji, związanych z kryzysem zadłużenia krajów strefy euro, trwa do dzisiaj, a wiele światowych indeksów znajduje się blisko rekordowo wysokich poziomów. Historia pokazuje, iż kolejne globalne kryzysy finansowe pojawiały się co 7-10 lat, można zatem wnioskować, że obecnie jesteśmy w przededniu kolejnego z nich.

 

Psychologia odpowiedzią na niestabilność – poznaj rynek i zaplanuj swoje inwestycje

Niestabilność rynków może wpłynąć na błędną ocenę sytuacji przez inwestora, prowadząc do irracjonalnych decyzji. „Jeszcze zanim zaczniemy inwestować, warto sporządzić plan i twardo się go trzymać. Powinien on zawierać poziomy wejścia i wyjścia z rynku, reguły dotyczące zarządzania ryzykiem i wyznaczone poziomy zleceń Stop Loss oraz zleceń Take Profit. Dodatkowo, w okresie ekstremalnej niestabilności rynku warto zaostrzyć reguły zleceń Stop Loss, aby ograniczyć ryzyko związane z dużymi wahaniami cen. Poziomy zleceń Take Profit również muszą zostać dostosowane do warunków rynkowych i w przypadku dużej zmienności powinny zostać podniesione, aby wykorzystać zwiększone wahania cenowe do realizacji większych zysków” – mówi Andrzej Kiedrowicz, Chief Operating Officer w KOI Capital.

W okresie niestabilności rynkowej niezwykle ważne jest poznanie kluczowych czynników, które wpływają na taką sytuację. W tym czasie powinniśmy rzetelnie śledzić: wiadomości ekonomiczne, wydarzenia geopolityczne, politykę i działania banku centralnego, a nawet plotki oraz sentyment panujący na danym rynku. Równie ważne jest zestawianie oczekiwań doświadczonych analityków z rzeczywistością. Wszystkie te działania pomogą nam w określeniu potencjalnych zysków i strat, a także w przygotowaniu planu inwestowania, bez którego nie powinniśmy inwestować.

 

Określ trend rynku i zminimalizuj ryzyko

Inwestując w okresie niestabilności rynkowej należy określić trend wybranego przez nas rynku. Są trzy rodzaje trendu: wzrostowy, spadkowy i boczny, który charakteryzuje się ograniczonym zakresem wahań. „Wybierając wyraźne trendy najlepiej przyjąć zasadę: „trend jest moim przyjacielem”, co oznacza, że powinniśmy inwestować zgodnie z panującym obecnie trendem. W przypadku trendu wzrostowego otwieramy więc pozycję długą, czyli kupujemy dany instrument, natomiast w przypadku trendu spadkowego otwieramy pozycję krótką, czyli sprzedajemy dany instrument. W tych przypadkach jednak należy być przygotowanym na późniejszą modyfikację strategii, w zależności od zmieniających się warunków rynkowych, co jest sytuacją częstą w przypadku niestabilnych rynków. Jeśli chcemy inwestować w trendzie bocznym to powinniśmy otwierać pozycję długą, w pobliżu dołków kanału trendu, natomiast pozycję krótką przy szczytach kanału trendu” – radzi Kiedrowicz z KOI Capital.

Niezwykle ważne jest zrozumienie, jak używać odpowiedniej dźwigni i jak zmniejszyć wolumen handlu. Podczas skrajnej niestabilności rynku warto zmniejszyć dźwignię, co pozwoli obniżyć ryzyko. Dywersyfikacja pozycji i inwestowanie na różnych klasach instrumentów finansowych również mogą wpłynąć na zmniejszenie ryzyka. Dzięki różnorodności oferowanych instrumentów CFD (kontrakty na różnicę kursową), obecnie mamy ułatwiony dostęp do instrumentów z rynku walutowego, surowcowego, indeksów, obligacji czy zagranicznych akcji. Odpowiednie wyszukiwanie okazji inwestycyjnych na różnych rynkach i otwieranie mniejszych wolumenowo, licznych pozycji, pozwoli zmniejszyć ryzyko strat na niestabilnych rynkach.

 

Zachowanie dyscypliny to klucz do inwestowania na niestabilnych rynkach. Jeśli jednak nie rozumiemy danego ruchu cenowego, lepiej wyjść z rynku i poczekać na następną okazję. Pomocna może okazać się także kilkudniowa przerwa w inwestowaniu, która jest najlepszym sposobem na zdystansowanie się do sytuacji. Świeże podejście pomoże dostrzec nam nowe, atrakcyjne okazje inwestycyjne.


Andrzej Kiedrowicz

Dyrektor operacyjny KOI Capital. Analityk rynku walutowego, surowcowego i akcyjnego. Wieloletnie doświadczenie inwestycyjne na rynku Forex i instrumentów CFD zdobywał pracując jako dealer walutowy, a następnie dyrektor polskiego oddziału Easy Forex.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk