• Odbierz prezent
Rynek usług pocztowych do remontu

Unowocześnienie prawa pocztowego, aby sprawniej obsługiwać przesyłki e‑commerce oraz wprowadzenie zmian dotyczących kompensowania strat operatora pocztowego w przypadku takich właśnie przesyłek – proponuje Konfederacja Lewiatan.

- Nasz rynek usług pocztowych funkcjonuje źle. Pandemia, w czasie której rynek e-commerce wystrzelił, jeszcze bardziej obnażyła jego słabości. Za gwałtownie rosnącą liczbą placówek pocztowych, w których wydawane są przesyłki e-commerce, nie nadążają przepisy. Nie uregulowany jest tzw. model brokerski, w którym przesyłki e-commerce, konsolidowane są przez pośredników i nadawane u operatorów pocztowych, na rzecz „faktycznych” nadawców – mówi Elżbieta Dziuba, ekspertka Konfederacji Lewiatan.

Propozycje Konfederacji Lewiatan:

- ograniczenie formalnych wymogów, jakie spełniać muszą placówki pocztowe, w których wydawane są przesyłki e-commerce

- nadawanie przesyłek e-commerce u operatorów pocztowych,

- o wyborze operatora (jak w przypadku przesyłek e-commerce) powinien decydować adresat,

- wprowadzenie zmian dotyczących kompensowania strat operatora pocztowego w zakresie przesyłek e-commerce,

- umożliwienie świadczenia usług nieodpłatnie lub odpłatnie przy pomocy  abonamentu, obejmującego kilku operatorów,

- zagwarantowania krajowym nadawcom stawek na usługi pocztowe w wysokości równej oferowanej zagranicznym firmom

Nasze prawo pocztowe nie uwzględnia zmiany nawyków społeczeństwa w zakresie usług pocztowych z modelu, w którym nadawca decydował o wyborze operatora na model, w którym o wyborze operatora (jak w przypadku przesyłek e-commerce) decyduje adresat, m.in. poprzez zwiększenie jego uprawnień w zakresie postępowań reklamacyjnych.


Konieczne są też zmiany dotyczące kompensowania strat operatora pocztowego w zakresie przesyłek e-commerce. Obecny model zakłada, że w finansowaniu straty uczestniczą operatorzy świadczący tzw. niepowszechne usługi pocztowe, do których nie zalicza się przesyłek kurierskich. Kwestia ta wymaga ujednolicenia.

- Proponujemy również, aby krajowi nadawcy w sektorze e-commerce płacili stawki na usługi pocztowe w wysokości równej oferowanym zagranicznym firmom, zwłaszcza z Azji. Dziś zagraniczne firmy korzystają z usług pocztowych po stawkach niższych, niż są dostępne w Polsce – dodaje Elżbieta Dziuba.


Konfederacja Lewiatan

Konfederacja Lewiatan – organizacja pozarządowa utworzona w styczniu 1999, reprezentująca interesy polskich przedsiębiorców prywatnych. Funkcję prezydenta konfederacji od 2019 pełni Maciej Witucki. 

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk