• Odbierz prezent
Rynek nieruchomości biurowych: powrót wysokiej absorpcji [analizy nieruchomości]
fot. pexels.com

W 1q22 podaż nowych powierzchni biurowych była nadzwyczajnie wysoka, w kolejnych kwartałach nowa podaż zdecydowanie wyhamuje. Absorpcja w 1q22 była również zaskakująco wysoka, jednak nie na tyle, aby ustabilizować pustostany globalnie; wyłączając rynek katowicki, przyrost pustostanów był bardzo ograniczony (21 tys. m2 ). Popyt brutto pozostał wysoki, a czynsze stabilne.

Pod koniec 1q22 zasoby nowoczesnej powierzchni biurowej w kraju przekroczyły 12,5 mln m2 .

 

Najważniejsze wskaźniki – Warszawa

Rynek nieruchomości biurowych: powrót wysokiej absorpcji [analizy nieruchomości] - 1

Nowa podaż w 1q22 (337 tys. m2 ) była wyjątkowo wysoka (najwyższa kwartalna od wybuchu epidemii), koncentrując się na rynkach regionalnych (244 tys. m2 ). Licząc 4q skum nowa podaż wyniosła 674 tys. m2 , w tym 422 tys. m2 na rynkach regionalnych

Do końca 2023 podaż na rynkach regionalnych będzie powoli obniżać się do około 340 tys. m2 rocznie. Natomiast w stolicy okres wysokiej podaży już się skończył.

 

Najważniejsze wskaźniki – rynki regionalne

Rynek nieruchomości biurowych: powrót wysokiej absorpcji [analizy nieruchomości] - 2

Sytuacja bardzo wysokiej podaży w 1q22 wywołała zdecydowany przyrost pustostanów na rynkach regionalnych, zwłaszcza w Katowicach, jednak nowa podaż w 1q22 była nadzwyczajnie wysoka, taka sytuacja nie powtórzy się w najbliższym czasie.

W 1q22 przy bardzo wysokiej nowej podaży kwartalna absorpcja w kraju wyniosła rekordowe, jak na pierwszy kwartał roku, 219 tys. m2 . Zasadniczo 1q22 był pierwszym kwartałem z zadawalającym poziomem popytu od początku epidemii.

W 1q22 wskaźnik wyprzedzający, jakim jest popyt brutto (426 tys. m2 ), był bardzo wysoki i poprawił się r/r o 106%. Wysoki popyt brutto rozpoczął się od 4q21. Popyt brutto był rekordowy na warszawskim CBD, po raz pierwszy przekraczając 200 tys. m2 .

Po okresie negatywnej absorpcji występującej od 2q20 do 1q21 sytuacja na europejskim rynku stale poprawia się. W 1q22 absorpcja wyniosła blisko 800 tys. m2 . Popyt brutto w 1q22 był również wyższy r/r o 41%, wynosząc 2,5 mln m2 . Współczynnik pustostanów ustabilizował w Europie na poziomie około 7,2% od 3q21. W obecnym silnie inflacyjnym otoczeniu czynsze na większości rynków europejskich zaczęły rosnąć.

 

Absorpcja na tle nowej podaży

Rynek nieruchomości biurowych: powrót wysokiej absorpcji [analizy nieruchomości] - 3

Na koniec 1q22 średni współczynnik pustostanów w kraju (13,8%) pozostawał na poziomie powyżej średniej europejskiej oraz średniej krajowej z ostatnich 4 lat (10,3%), rosnąc odpowiednio o 167 pb r/r oraz 46 pb q/q.

Wzrost współczynnika pustostanów q/q był najbardziej wyraźny w Katowicach, gdzie nowa podaż wyniosła 116 tys. m2 .

Niemniej, na wielu rynkach regionalnych oraz w Warszawie, przy bardzo dobrej absorpcji, współczynnik pustostanów obniżył się, stało się tak w Krakowie, we Wrocławiu oraz w Poznaniu.

W ujęciu rocznym na koniec 1q22 czynsze efektywne (wyrażone w EUR) pozostały bez zmian zarówno q/q, jak i r/r na większości rynków, ewentualne zmiany były łagodnie zwyżkowe

Czynsze pozostają pod presją, zwłaszcza na rynkach regionalnych, lecz ze względu na silnie inflacyjne otoczenie prawdopodobnie nie doczekamy się ich spadków nominalnych wyrażonych w EUR.

 

 

 

***Materiał pochodzi z raportu: “Nieruchomości komercyjne - Analizy Nieruchomości”, którego pełną zawartość możesz zobaczyć i pobrać klikając w poniższy przycisk:

Pobierz raport


PKO Bank Polski - Analizy Rynkowe

PKO Bank Polski jest niekwestionowanym liderem polskiego sektora bankowego. Wg wstępnych danych na koniec 2020 r. jego skonsolidowany zysk netto wyniósł 2,65  mld zł a wartość aktywów 382 mld zł. Bank jest podstawowym dostawcą usług finansowych dla wszystkich segmentów klientów, osiągając najwyższe udziały w rynku oszczędności (18,4 proc.), kredytów (17,6 proc.), w rynku leasingowym (11,2 proc.) oraz w rynku funduszy inwestycyjnych osób fizycznych (22,2 proc.). Posiadając ponad 9,51 mln kart płatniczych, bank jest największym wydawcą kart debetowych i kredytowych w Polsce. Dzięki rozwojowi narzędzi cyfrowych, w tym aplikacji IKO, która na koniec 2020 r. miała ponad 5 mln aktywnych aplikacji, PKO Bank Polski jest najbardziej mobilnym bankiem w Polsce. Silną pozycję Banku wzmacniają spółki Grupy Kapitałowej. Dom Maklerski PKO Banku Polskiego jest liderem pod względem liczby i wartości transakcji IPO i SPO na rynku kapitałowym. Autora możesz obserwować na LINKEDIN FACEBOOK TWITTER

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk