• Odbierz prezent
Rynek mebli na świecie - najważniejsze informacje [sprzedaż, eksport oraz wydatki per capita]
fot. freepik.com

SPRZEDAŻ

  • Statista szacuje, że sprzedaż na światowym rynku mebli wzrosła w latach 2020-2021 w średnim tempie 3,6% rocznie, osiągając wartość 568,7 mld EUR w końcu tego okresu.
  • Ameryka Północna to największy rynek sprzedaży mebli na świecie, w 2021 r. wartość jego przychodów wyniosła 210,3 mld EUR i było to 37,0% światowej sprzedaży.
  • Największym importerem mebli w 2021 r. były Stany Zjednoczone – z udziałem 27,9% w światowym imporcie.

Rynek mebli na świecie - najważniejsze informacje [sprzedaż, eksport oraz wydatki per capita] - 1

 

EKSPORT

  • Chiny są światowym liderem w eksporcie mebli. W 2021 r. osiągnęły udział w rynku na poziomie 42,4%.
  • W 2021 r. Polska była 4. największym eksporterem mebli na świecie – z udziałem na poziomie 5,4% – oraz 8. największym importerem – z udziałem w wysokości 2,0%.

Rynek mebli na świecie - najważniejsze informacje [sprzedaż, eksport oraz wydatki per capita] - 2

 

WYDATKI PER CAPITA

  • Pierwszą pozycję na świecie pod względem wydatków per capita przeznaczanych na zakup mebli zajmują Szwedzi, którzy w 2022 r. wydadzą przeciętnie na ten cel 736 EUR. Drugie miejsce zajmują mieszkańcy Hongkongu (626 EUR), a trzecie – mieszkańcy Stanów Zjednoczonych (614 EUR). Średnie wydatki na meble w Europie wyniosą w 2022 r. ponad 208 EUR.

Rynek mebli na świecie - najważniejsze informacje [sprzedaż, eksport oraz wydatki per capita] - 3

Rynek mebli na świecie - najważniejsze informacje [sprzedaż, eksport oraz wydatki per capita] - 4

Statista szacuje, że sprzedaż mebli na świecie w warunkach pandemii COVID-19 wzrosła średnio o 3,6% rocznie (CAGR 2020-2021) do poziomu 568,7 mld EUR w 2021. W latach 2022-2026 średnie tempo wzrostu sprzedaży mebli na świecie będzie nieco niższe niż w latach 2018-2019, osiągając odpowiednio 5,0% rocznie wobec 6,4%.

Najwyższą szacunkową sprzedaż mebli w wysokości 210,3 mld EUR w 2021 r. obserwowano na rynkach Ameryki Północnej, a ich sprzedaż wzrosła w latach 2020-2021 średnio rocznie o 5,0%. Na kolejne lata prognozy zakładają, iż do 2026 r. rynki północnoamerykańskie będą odnotowywały nieco wolniejszy wzrost sprzedaży w tempie średnio 4,3% rocznie (CAGR 2022-26), ale region ten pozostanie światowym liderem pod względem wielkości sprzedaży mebli.

W latach 2022-2026 najwyższy średni roczny wzrost – w wysokości 8,7% - będzie dotyczył rynków azjatyckich.

Rynek mebli na świecie - najważniejsze informacje [sprzedaż, eksport oraz wydatki per capita] - 5

 

Od lat największy udział w rynku ma segment mebli do salonu, którego szacunkowa sprzedaż na świecie w 2022 r. będzie stanowiła 34,7% całkowitej sprzedaży branży i udział ten stopniowo wzrośnie do 35,9% w 2026 r. W latach 2022-2026 meble do salonu będą segmentem rynku o najwyższym średnim rocznym tempie wzrostu (5,8%), szybszym od średniego wzrostu o 5,0% rocznie – przewidywanego w tym okresie dla mebli ogółem. Natomiast najniższy średni roczny wzrost odnotowany będzie w latach 2022-2026 dla segmentu meble do kuchni i jadalni – i wyniesie on 4,3%.

Rynek mebli na świecie - najważniejsze informacje [sprzedaż, eksport oraz wydatki per capita] - 6

 

W 2022 r. szacunkowe przeciętnie wydatki per capita na meble na świecie wyniosą blisko 77 EUR. Prognozowany jest wzrost tej wartości do około 92 EUR w 2026 r.

Rynek mebli na świecie - najważniejsze informacje [sprzedaż, eksport oraz wydatki per capita] - 7

 

Największym rynkiem na świecie dla branży meblarskiej są obecnie Stany Zjednoczone. W 2022 r. sprzedaż mebli na tym rynku szacowana jest na 205,5 mld EUR, co będzie stanowić 35,1% wartości dla świata. Według prognoz Statisty, Stany Zjednoczone pozostaną globalnym liderem na rynku meblarskim, jednak do 2026 r. ich udział w światowej sprzedaży mebli obniży się do 32,4%. Spośród pięciu wymienionych rynków, najwyższą dynamiką wzrostu w latach 2022-2026 będą charakteryzować się Chiny, w których wartość rynku w 2026 r. przewyższy poziom z 2022 r. aż o 57,3%. W pozostałych czterech krajach tempo wzrostu w tym okresie będzie oscylować między 14% a 16%.

Rynek mebli na świecie - najważniejsze informacje [sprzedaż, eksport oraz wydatki per capita] - 8

Statista szacuje, że w podziale na kontynenty najwięcej per capita na zakup mebli przeznaczają w 2022 r. mieszkańcy Ameryki Północnej (447 EUR) oraz Australii i Oceanii (255 EUR), podczas gdy wydatki te będą najniższe w Afryce (11 EUR), a także w Azji (29 EUR) i w Ameryce Południowej (59 EUR) – ze względu na niski średni poziom dochodów mieszkańców tych kontynentów.

Rynek mebli na świecie - najważniejsze informacje [sprzedaż, eksport oraz wydatki per capita] - 9

Według szacunków Statisty, w 2022 r. 19% przychodów ze sprzedaży mebli będzie pochodzić ze sklepów online. Prognozowany jest znaczny wzrost zainteresowania tym kanałem dystrybucji i zwiększenie udziału do 25% w 2025 r.

 

 

**Materiał pochodzi z raportu PKO BP: BRANŻA MEBLARSKA Pozycja międzynarodowa polskich producentów i prognozy rozwoju rynku do 2026r., którego pełną zawartość możesz zobaczyć i pobrać klikając w poniższy przycisk:

Pobierz raport


PKO Bank Polski - Analizy Rynkowe

PKO Bank Polski jest niekwestionowanym liderem polskiego sektora bankowego. Wg wstępnych danych na koniec 2020 r. jego skonsolidowany zysk netto wyniósł 2,65  mld zł a wartość aktywów 382 mld zł. Bank jest podstawowym dostawcą usług finansowych dla wszystkich segmentów klientów, osiągając najwyższe udziały w rynku oszczędności (18,4 proc.), kredytów (17,6 proc.), w rynku leasingowym (11,2 proc.) oraz w rynku funduszy inwestycyjnych osób fizycznych (22,2 proc.). Posiadając ponad 9,51 mln kart płatniczych, bank jest największym wydawcą kart debetowych i kredytowych w Polsce. Dzięki rozwojowi narzędzi cyfrowych, w tym aplikacji IKO, która na koniec 2020 r. miała ponad 5 mln aktywnych aplikacji, PKO Bank Polski jest najbardziej mobilnym bankiem w Polsce. Silną pozycję Banku wzmacniają spółki Grupy Kapitałowej. Dom Maklerski PKO Banku Polskiego jest liderem pod względem liczby i wartości transakcji IPO i SPO na rynku kapitałowym. 
Autora możesz obserwować na LINKEDIN FACEBOOK TWITTER

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk