• Odbierz prezent
Rynek kosmetyków w Hongkongu – sprawdź, jak wygląda import, eksport, wielkość rynku, wydatki per capita, struktura sprzedaży
fot. freepik.com

Import kosmetyków do Hongkongu zanotował w latach 2017-2019 wzrost o 37,2% do ponad 5,7 mld EUR. Pandemia COVID-19 nie załamała trendu wzrostowego z ostatnich lat i Hongkong odnotował w 2020 r. silne zwiększenie importu o 31,2% r/r.

Rynek kosmetyków w Hongkongu – sprawdź, jak wygląda import i wielkość rynku. Raport PKO BP - 1

W strukturze importu Hongkongu dominującą pozycję zajmuje Korea Południowa z udziałem wynoszącym 39,8%. Kosmetyki importowane z Polski o wartości 6,5 mln EUR stanowiły w 2020 r. zaledwie 0,1% importu kosmetyków do Hongkongu, co daje Polsce 30. miejsce wśród dostawców branży na tym rynku.

Rynek kosmetyków w Hongkongu – sprawdź, jak wygląda import i wielkość rynku. Raport PKO BP - 2

Rynek kosmetyków w Hongkongu – sprawdź, jak wygląda import i wielkość rynku. Raport PKO BP - 3

Wielkość rynku

Rynek kosmetyków w Hongkongu – sprawdź, jak wygląda import i wielkość rynku. Raport PKO BP - 4

Rynek kosmetyków w Hongkongu wygenerował w 2020 r. szacunkową sprzedaż na poziomie 1,7 mld EUR. Statista szacuje, że wpływ pandemii obniży dynamikę rynku do 1,0% rocznie (CAGR 2020-2021) wobec 2,5% rocznie notowanych przed COVID-19 (CAGR 20217-2019). Prognozy zakładają, że w latach 2022-2025 rynek będzie rósł silniej niż przed pandemią – w średnim tempie 3,4% rocznie.

Największy udział w rynku ma segment kosmetyków do pielęgnacji osobistej, którego sprzedaż w 2020 r. w Hongkongu wyniosła 0,7 mld EUR, stanowiąc 44,7% całkowitej sprzedaży branży.

Rynek kosmetyków w Hongkongu – sprawdź, jak wygląda import i wielkość rynku. Raport PKO BP - 5

W 2020 r. mieszkaniec Hongkongu wydał na kosmetyki średnio nieco ponad 220 EUR. Prognozowany jest wzrost tej kwoty do blisko 255 EUR w perspektywie 2025 r.

Rynek kosmetyków w Hongkongu – sprawdź, jak wygląda import i wielkość rynku. Raport PKO BP - 6

W 2020 r. 24% przychodów ze sprzedaży kosmetyków w Hongkongu było generowane przez sklepy online. Prognozowany jest istotny wzrost tego udziału do 32% w 2024 r.

Zobacz najnowszą analizę sektorową


PKO Bank Polski - Analizy Rynkowe

PKO Bank Polski jest niekwestionowanym liderem polskiego sektora bankowego. Wg wstępnych danych na koniec 2020 r. jego skonsolidowany zysk netto wyniósł 2,65  mld zł a wartość aktywów 382 mld zł. Bank jest podstawowym dostawcą usług finansowych dla wszystkich segmentów klientów, osiągając najwyższe udziały w rynku oszczędności (18,4 proc.), kredytów (17,6 proc.), w rynku leasingowym (11,2 proc.) oraz w rynku funduszy inwestycyjnych osób fizycznych (22,2 proc.). Posiadając ponad 9,51 mln kart płatniczych, bank jest największym wydawcą kart debetowych i kredytowych w Polsce. Dzięki rozwojowi narzędzi cyfrowych, w tym aplikacji IKO, która na koniec 2020 r. miała ponad 5 mln aktywnych aplikacji, PKO Bank Polski jest najbardziej mobilnym bankiem w Polsce. Silną pozycję Banku wzmacniają spółki Grupy Kapitałowej. Dom Maklerski PKO Banku Polskiego jest liderem pod względem liczby i wartości transakcji IPO i SPO na rynku kapitałowym.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk