• Odbierz prezent
Rynek kosmetyczny w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Wielkość, import i wydatki mieszkańców - zobacz raport PKO PB
fot. freepik.com

Import kosmetyków do Stanów Zjednoczonych zanotował w latach 2017-2019 wzrost o 14,9% do ponad 13,0 mld EUR. Natomiast w 2020 r. nastąpił spadek tego importu o 8,7% r/r.

W strukturze amerykańskiego importu najwyższą pozycję w 2020 r. zajęła Irlandia (21,8% importu).

Kosmetyki importowane z Polski o wartości 38,4 mln EUR stanowiły w 2020 r. zaledwie 0,3% importu kosmetyków do Stanów Zjednoczonych, co dało Polsce 27. miejsce wśród dostawców branży na tym rynku. Niemniej jednak import z Polski charakteryzował się bardzo wysoką dodatnią dynamiką (49,4%).

Rynek kosmetyczny w Stanach Zjednoczonych Ameryki – raport PKO BP - 1

Rynek kosmetyczny w Stanach Zjednoczonych Ameryki – raport PKO BP - 2

Rynek kosmetyczny w Stanach Zjednoczonych Ameryki – raport PKO BP - 3

Wielkość rynku

Rynek kosmetyczny w Stanach Zjednoczonych Ameryki – raport PKO BP - 4

Rynek kosmetyków w Stanach Zjednoczonych wygenerował w 2020 r. szacunkową sprzedaż na poziomie 69,1 mld EUR. Statista przewiduje, że w wyniku pandemii wielkość rynku w 2021 nadal będzie niższa o 0,8% niż w 2019 r., a odbicie do poziomu przekraczającego wartość rynku sprzed COVID-19 nastąpi prawdopodobnie dopiero w 2022 r. Prognozy zakładają, że w latach 2022-2025 rynek będzie rósłw średnim tempie 4,1% rocznie, przewyższając analogiczny odczyt dla okresu sprzed pandemii, który wyniósł 2,5% rocznie (CAGR 2017-2019).

Największy udział w rynku ma segment kosmetyków do pielęgnacji osobistej, którego sprzedaż w 2020 r. w Stanach Zjednoczonych wyniosła 32,5 mld EUR, stanowiąc 47,0% całkowitej sprzedaży branży.

Rynek kosmetyczny w Stanach Zjednoczonych Ameryki – raport PKO BP - 5

W 2020 r. mieszkaniec Stanów Zjednoczonych wydał na kosmetyki średnio blisko 209 EUR. Do 2025 r. prognozuje się wzrost tej kwoty do prawie 251 EUR.

Rynek kosmetyczny w Stanach Zjednoczonych Ameryki – raport PKO BP - 6

W 2020 r. 29% przychodów ze sprzedaży kosmetyków w Stanach Zjednoczonych było generowane przez sklepy online. Prognozowany jest istotny wzrost tego udziału do 38% w 2024 r.

Zobacz najnowszą analizę sektorową


PKO Bank Polski - Analizy Rynkowe

PKO Bank Polski jest niekwestionowanym liderem polskiego sektora bankowego. Wg wstępnych danych na koniec 2020 r. jego skonsolidowany zysk netto wyniósł 2,65  mld zł a wartość aktywów 382 mld zł. Bank jest podstawowym dostawcą usług finansowych dla wszystkich segmentów klientów, osiągając najwyższe udziały w rynku oszczędności (18,4 proc.), kredytów (17,6 proc.), w rynku leasingowym (11,2 proc.) oraz w rynku funduszy inwestycyjnych osób fizycznych (22,2 proc.). Posiadając ponad 9,51 mln kart płatniczych, bank jest największym wydawcą kart debetowych i kredytowych w Polsce. Dzięki rozwojowi narzędzi cyfrowych, w tym aplikacji IKO, która na koniec 2020 r. miała ponad 5 mln aktywnych aplikacji, PKO Bank Polski jest najbardziej mobilnym bankiem w Polsce. Silną pozycję Banku wzmacniają spółki Grupy Kapitałowej. Dom Maklerski PKO Banku Polskiego jest liderem pod względem liczby i wartości transakcji IPO i SPO na rynku kapitałowym.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk