• Sklep
  • Odbierz prezent
Rynek kapitałowy w pierwszym półroczu 2019

W czerwcu wzrosły notowania akcji na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. W tym roku najwięcej zarobili inwestujący w sektor telekomunikacyjny.

Na koniec czerwca 2019 roku na Głównym Rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie były notowane 410 spółki krajowe o kapitalizacji 594,4 mld zł oraz 50 spółek zagranicznych, których wartość rynkowa stanowiła 567,4 mld zł. Wartość obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń była w analizowanym okresie o 4,7% niższa niż rok wcześniej i wyniosła 15,9 mld zł.

W czerwcu br. wzrosły podstawowe indeksy giełdowe, w tym WIG20 o blisko 3,95% a WIG o 3,93%. Licząc od początku tego roku oba indeksy wzrosły odpowiednio o 2,24% i 4,33%. W okresie styczeńczerwiec br. wzrosło 10 spośród 14 indeksów sektorowych spółek z Rynku Podstawowego GPW. Najwięcej zyskał WIG-Telecom, tj. 40,9%. Natomiast największy spadek odnotował indeks WIGOil&Gas – 15,7%.

zmiany wartości indeksów na GPW

Zmiany wartości indeksów na GPW w okresie styczeń-czerwiec 2019 (proc.). Źródło: https://www.bcc.org.pl/

Sytuację na warszawskiej giełdzie trudno uznać za zadowalającą. Stosunkowo niewielkie wzrosty indeksów nie mogą satysfakcjonować inwestorów. Niepokojem napawa spadek obrotów na rynku akcji oraz brak znaczących debiutów spółek.

Drugie półrocze może być lepsze od pierwszego, na co będzie miał wpływ, na razie nieznaczny, kapitał z Pracowniczych Planów Kapitałowych. Nie będzie on jednak wystarczająco duży, aby dać giełdzie silny impuls wzrostowy.


Business Centre Club

Istnieje  od  1991  roku.  Jest  prestiżowym  Klubem  przedsiębiorców  i  największą  w  kraju,  ustawową  organizacją  indywidualnych pracodawców. Grupa BCC składa się z Klubu BCC, Związku Pracodawców BCC i Studenckiego Forum BCC. Członkowie BCC zatrudniają p onad  400 tys. pracowników, obroty firm sięgają 20 miliardów złotych. Wśród członków BCC znajdują się największe korporacje krajowe i zagran iczne. Członkami Klubu są także uczelnie wyższe, wydawnictwa, szpitale, prawnicy, dziennikarze, naukowcy, lekarze, wojskowi i studenci. BCC prowadzi działania w blisko 250 miastach i 23 lożach regionalnych na terenie całej Polski. Koncentruje się na działaniach na rzecz rozwoju gospodarki i pomocy przedsięb iorcom. BCC jest członkiem Rady Dialogu Społecznego. Koordynatorem wszystk ich działań BCC jest Marek Goliszewski.

Przejdź do artykułów autora
Zamknij

Koszyk