• Odbierz prezent
ICO kryptowaluty

Portal Cointelegraph zwrócił uwagę na raport firmy badawczej CB Insight, który ukazał sytuację na rynku ICO w 2019 r. Ta forma finansowania uległa znacznemu ograniczeniu w ubiegłym roku. Raport zwraca też uwagę na finansowanie venture capital. Udział Stanów Zjednoczonych w finansowaniu firm z branży blockchain w ostatnich latach uległ zmniejszeniu na rzecz Chin.

 

W poprzednich latach rynek ICO dynamicznie się rozwijał. Ta forma finansowania w krótkim czasie zdobyła dużą popularność wśród inwestorów. Jednocześnie ze względu na brak regulacji i liczne nadużycia firm pozyskujących kapitał, równie szybko zaczęła popadać w niełaskę inwestorów.

Raport opublikowany przez firmę badawczą CB Insight wskazuje, że w minionym roku rynek ICO uległ dramatycznemu skurczeniu. Jego miejsce zajmują inne formy pozyskiwania kapitału.

W 2018 r. na fali entuzjazmu i braku regulacji na rynku ICO miał miejsce boom. Wówczas rynek ICO pozyskał 7,8 mld USD. W 2019 r. natomiast zebrano o ponad 95% mniej kapitału. W tym okresie rynek ICO pozyskał już tylko 371 mln USD. Dla porównania w ubiegłym roku w ramach finansowania za pomocą kapitału akcyjnego firmy pozyskały 2,8 mld USD.

Raport wskazuje także rosnącą rolę zdecentralizowanych finansów (DeFi), zwracając uwagę, że obecnie platformy DeFi skupiają ponad 1 mld aktywów, co stanowi znaczący wzrost w porównaniu z 300 mln USD w styczniu 2019 r.

W 2019 r. w ramach finansowania venture capital podpisano 807 umów, a więc trochę mniej niż przed rokiem, kiedy zostały zawarte 822 takie umowy. Jednocześnie łączna kwota finansowania w ramach tych umów uległa zmniejszeniu o prawie 30% z poziomu 4,26 mld USD w 2018 r. do 2,79 mld USD w 2019 r. Jednak w porównaniu z 2017 r. miniony rok wygląda korzystnie. Warto wspomnieć, że w 2017 r. za pomocą finansowania venture capital zebrano 1,25 mld USD w ramach 297 umów.

W przypadku spółek z branży blockchain było natomiast inaczej. W 2017 r. pozyskały one większe finansowanie – 4,22 mln USD w porównaniu z 3,45 mln USD w 2019 r.

Dane zebrane w raporcie wskazują też na zaangażowanie firm kryptowalutowych w finansowanie ich własnego ekosystemu, czego przykładem są NEO Global Capital i Coinbase Ventures.

 

Udział USA w finansowaniu blockchain

Raport wskazuje, że 53% łącznych inwestycji venture capital w firmy z branży blockchain miało miejsce w USA i Chinach. Od 2015 r. zmniejszył się udział USA w tym rynku na rzecz Chin. W 2015 r. amerykańskie inwestycje w branży blockchain stanowiły 51%, natomiast Chiny reprezentowały w tym okresie jedynie 2% tego kapitału. W 2019 r. udział USA wyniósł już tylko 31%, a udział Chin wzrósł do 22%.


Tatiana Pasich

Absolwentka psychologii oraz finansów i rachunkowości, inwestor indywidualny. Lokuje kapitał głównie w małe spółki z dużym potencjałem wzrostu.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk