• Odbierz prezent
Rynek długu: recesyjne skrzypce na krajowym rynku obligacji
fot. Materiał własny

W czwartek dochodowość obligacji malała w ujęciu globalnym. Ruch miał miejsce jako kontynuacja dostosowania wyceny po przedwczorajszym wystąpieniu Powella, w którym mówi o obserwowaniu przez FOMC pierwszych oznak spowolnienia. Krzywa UST obniżyła się na całej długości w ruchu wypłaszczającym, w tym na głównych węzłach o 14, 18 i 21 pb. do odpowiednio 4,23% (2Y), 3,52% (10Y) i 3,62% (30Y). Pomogło także wyhamowanie inflacji PCE do 0,2% m/m.

W tle wypowiadali się John Williams oraz Michael Barr z Fed. W skrócie mówili o potrzebie restrykcyjności polityki pieniężnej. Natomiast opublikowane październikowe dane o budżecie amerykańskich gosp. dom. wskazały na przyspieszenie zarówno dochodów, jak i wydatków, a liczba nowych wniosków o zasiłek dla bezrobotnych okazała się niższa od oczekiwań.

Rynek długu: Awersja do ryzyka i popyt na obligacje - 1

Drogą korelacji obligacje strefy euro zachowywały się podobnie. Dochodowość zmalała śr. o 12 pb., przy czy najmocniej w Grecji (śr. -20 pb.). Krzywa niemiecka obniżyła się w prawie równolegle o śr. 11 pb. do odpowiednio 2,03% (2Y), 1,82% (10Y) i 1,65% (30Y). Opublikowane w tle finalne indeksy PMI dla krajów walutowej unii okazały się nieco gorsze od odczytów flash, które komentowaliśmy tutaj.

Rynek długu: Awersja do ryzyka i popyt na obligacje - 2

Sądzimy, że dzisiaj większe prawdopodobieństwo należy wiązać z odreagowaniem wczorajszych ruchów. Pesymistyczne oczekiwania wobec amerykańskiego rynku pracy są na tyle duże, że większe szanse są na zaskoczenie w górę, aniżeli w dół.

Rynek długu: Awersja do ryzyka i popyt na obligacje - 3

 

Czwarty dzień aprecjacji SPW

Recesyjne skrzypce są grane w pełni na krajowym rynku obligacji. Krzywa SPW kolejny dzień obniżyła się na całej długości w ruchu wypłaszczającym. Zmiany na głównych węzłach wyniosły -17, -20 i -17 pb. do odpowiednio 6,81% (2Y), 6,68% (5Y) i 6,45% (10Y). Rekordzistą był papier DS0527, którego dochodowość zmalała o 23 pb. Krzywa PLN IRS obniżyła się jeszcze mocniej (śr. -19 pb.).

O ile kierunek, którym podążają obligacje, jest zrozumiały tak skala tego ruchu może skłaniać część rynku do realizacji zysków z dotychczasowych pozycji.


BGK - analizy ekonomiczne

Bank Gospodarstwa Krajowego to polski bank rozwoju, jedyna taka instytucja w kraju. BGK wspiera zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy Polski. Jego działania wpływają na powstawanie miejsc pracy, budowę mieszkań, rozwój infrastruktury i poprawę jakości powietrza. Bank dba o przyszłe pokolenia - buduje kapitał społeczny, rozwija przedsiębiorczość i zapewnia odpowiedzialne finansowanie. Jest obecny w każdym regionie Polski, a także za granicą - ma swoje przedstawicielstwa w Brukseli, Londynie, Frankfurcie nad Menem i Amsterdamie. BGK wspiera eksport i ekspansję zagraniczną polskich firm. Jest pomysłodawcą, współzałożycielem i głównym udziałowcem Funduszu Trójmorza, który inwestuje w infrastrukturę transportową, energetyczną i cyfrową w krajach regionu Trójmorza. BGK, poprzez współpracę z biznesem, sektorem publicznym i instytucjami finansowymi, odpowiada na potrzeby gospodarcze oraz podejmuje szereg inicjatyw promujących zrównoważony rozwój. Autora możesz obserwować na LINKEDIN FACEBOOK TWITTER

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk